Generic filters
Exact matches only
22.5.2024 Oikeusuutiset

KKV esittää Attendolle noin 4,4 miljoonan euron seuraamusmaksua yritystarkastuksen vastustamisesta

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esittää, että markkinaoikeus määrää Attendo Suomi Oy:lle noin 4,4 miljoonan euron seuraamusmaksun. Attendo vastusti KKV:n kilpailulain nojalla tekemää tarkastusta, kun sen työntekijä poisti työkäytössä olleesta puhelimestaan tietoja tarkastuksen alkamisen jälkeen. KKV teki Attendossa ja eräissä muissa hoiva-alan yrityksissä ja alan toimialajärjestössä ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia 12.1.2023 alkaen.…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/kkv-esittaa-attendolle-noin-44-miljoonan-euron-seuraamusmaksua-yritystarkastuksen-vastustamisesta/
19.4.2024 Oikeusuutiset

Unionin kilpailuoikeuden rikkomista koskevien korvauskanteiden vanhentumisaika ei voi alkaa kulua ennen kuin rikkominen on päättynyt ja vahingon kärsinyt on saanut tiedon, että toiminta merkitsee rikkomista

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-605/21 | Heureka Group (Hintavertailusivustot) Unionin kilpailuoikeuden rikkomiset: Tšekin aiempi vanhentumisjärjestelmä on ristiriidassa unionin oikeuden kanssa Kyseisessä järjestelmässä vahingonkorvauksen vaatiminen jatketuista kilpailunvastaisista menettelytavoista on käytännössä mahdotonta tai suhteettoman vaikeaa Unionin kilpailuoikeuden rikkomisen johdosta nostettaviin vahingonkorvauskanteisiin sovellettava vanhentumisaika ei voi alkaa kulua ennen kuin tämä rikkominen on…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/unionin-kilpailuoikeuden-rikkomisen-johdosta-nostettaviin-vahingonkorvauskanteisiin-sovellettava-vanhentumisaika-ei-voi-alkaa-kulua-ennen-kuin-rikkominen-on-paattynyt-ja-vahingon-karsinyt-on-saanut-ti/
1.7.2022 Oikeusuutiset

Hinnankorotuksista sopimisesta oli esitetty riittävän luotettava näyttö

KHO:2022:86 Kilpailuasia – Hintayhteistyö – Hinnankorotuksista sopiminen – Näytön arviointi – Vapaa todistusharkinta – Seuraamusmaksusta vapautuksen saaneen yhtiön edustajan lausunto – Leniency-hakemus –Seuraamusmaksun määrä 1. Seuraamusmaksusta vapautuksen saaneen yhtiön edustajan lausunnot Markkinaoikeus oli katsonut A Oy:n sopineen kilpailijoidensa B Oy:n ja C Oy:n kanssa hinnankorotuksista ja määrännyt A Oy:lle 1,2…

https://asianajajaliitto.fi/2022/07/hinnankorotuksista-sopimisesta-oli-esitetty-riittavan-luotettava-naytto/
23.8.2019 Oikeusuutiset

Leipuriliiton seuraamusmaksu hintasuositusten johdosta kaksinkertaistui KHO:ssa

KHO Kilpailuasia (hintasuositusten antaminen) Kilpailu- ja kuluttajavirasto on markkinaoikeudelle 24.6.2015 tekemässään esityksessä vaatinut, että markkinaoikeus määrää Suomen Leipuriliitto ry:lle seuraamusmaksun. Virasto on täsmentänyt seuraamusmaksun suuruudeksi asiaa markkinaoikeudessa käsiteltäessä 41 855 euroa eli 10 prosenttia Leipuriliiton vuoden 2014 liikevaihdosta. Suomen Leipuriliitto ry on viraston esityksen mukaan rikkonut kilpailunrajoituksista annetun lain (480/1992…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/leipuriliiton-seuraamusmaksu-hintasuositusten-johdosta-kaksinkertaistui-khossa/
20.8.2019 Oikeusuutiset

KHO korotti seuraamusmaksuja bussikartelliasiassa. Asianajosalaisuutta ei oltu kunnioitettu KKV:ssa.

Korkein hallinto-oikeus on korottanut seuraamusmaksuja nk. bussikartelliasiassa. Matkahuolto, seitsemän linja-autoyhtiötä ja Linja-autoliitto toimivat kilpailulain ja unionin kilpailusääntöjen vastaisesti vuosina 2010–2015. Osapuolet olivat elo–syyskuun vaihteessa 2010 päättäneet sulkea 23.6.2010 jälkeen myönnetyt reittiliikennelupavuorot Matkahuollon aikataulu- ja lipunmyyntipalvelujen sekä pakettipalvelujen ulkopuolelle. – Kilpailurikkomus esti ja viivästytti markkinoiden avautumista ja haittasi kilpailun avaamista, toteaa…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/kho-korotti-seuraamusmaksuja-bussikartelliasiassa-asianajosalaisuutta-ei-oltu-kunnioitettu-kkvssa/
10.6.2019 Oikeusuutiset

KHO pyytää ennakkoratkaisua EU-tuomioistuimelta kartelliasian seuraamusmaksun määräajasta

KHO:2019:74 Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Kilpailuasia – Seuraamusmaksuesityksen määräaika – Seuraamusmaksuesityksen vanhentuminen – Kilpailurikkomuksen keston määräytyminen – Epäilty tarjouskartelli voimajohtourakoinnissa – Urakkatarjous – Urakkasopimus – Urakkasopimusvelvoitteiden täyttäminen Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli kysymys siitä, oliko Kilpailu- ja kuluttajavirasto tehnyt seuraamusmaksuesityksen markkinaoikeudelle määräajassa. Asian arvioinnin kannalta oli olennaista, mihin saakka kilpailijoiden kesken yhtenä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/kho-pyytaa-ennakkoratkaisua-eu-tuomioistuimelta-kartelliasian-seuraamusmaksun-maaraajasta/