Generic filters
Exact matches only
27.9.2022 Oikeusuutiset

Yhtiön perustaminen kilpailijan kanssa ei ollut peruste välittömästi purkaa kauppaedustajasopimus – kyse kuitenkin irtisanomisperusteesta

Vaa­HO:2022:11 Kauppaedustaja – Sopimuksen purkaminen – Sopimuksen tulkinta – Hyvitys – Provisio – Arvonlisävero Asiassa oli kysymys siitä, oliko B Oy:llä 3.4.2018 oikeus purkaa 9.11.1990 lukien voimassa ollut piirimyynti- eli edustussopimus sen johdosta, että kauppaedustajana toimineen A Oy:n hallituksen puheenjohtaja C oli perustanut uuden yrityksen D Oy:n ilmoittamatta siitä päämiehelleen…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/yhtion-perustaminen-kilpailijan-kanssa-ei-ollut-peruste-valittomasti-purkaa-kauppaedustajasopimus-kyse-kuitenkin-irtisanomisperusteesta/
17.12.2020 Oikeusuutiset

Kauppaedustajan lojaliteettivelvollisuuden vastainen toiminta alensi huomattavasti edustajalle maksettavaa hyvitystä edustussopimuksen päättämisestä

KKO:2020:96 Kauppaedustaja – Lojaliteettivelvollisuus – Hyvitys Päämies oli irtisanonut kauppaedustussopimuksen. Kauppaedustaja oli pian edustussopimuksen päättymisen jälkeen esitellyt oman, päämiehen tuotteen kanssa kilpailevan koneensa, jonka kauppaedustaja oli kehittänyt ja valmistanut sopimussuhteen aikana ja jossa oli käytetty päämiehen hyödyllisyysmalleilla suojattuja teknisiä ratkaisuja. Korkein oikeus katsoi, että kauppaedustaja oli omaa, päämiehen kanssa kilpailevaa…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/kauppaedustajan-lojaliteettivelvollisuuden-vastainen-toiminta-alensi-huomattavasti-edustajalle-maksettavaa-hyvitysta-edustussopimuksen-paattamisesta/
7.2.2020 Oikeusuutiset

Vakuutusasiamiestä ei voida unionin oikeudessa rinnastaa kauppaedustajaan eikä vakuutusten myynti ole direktiivissä tarkoitettua tavaroiden myyntiä

I-SHO:2020:2 Asiamiessopimus – Vakuutusasiamiessopimus – Sopimuksen irtisanominen – Euroopan unionin oikeus Kysymys siitä, soveltuvatko kauppaedustajista ja myyntimiehistä annetun lain säännökset irtisanomisajasta ja hyvityksestä vakuutusasiamiessopimuksen päättämiseen.   I-SHO:2020:2

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/vakuutusasiamiesta-ei-voida-unionin-oikeudessa-rinnastaa-kauppaedustajaan-eika-vakuutusten-myynti-ole-direktiivissa-tarkoitettua-tavaroiden-myyntia/