Generic filters
Exact matches only
18.3.2021 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon kannanotoksi OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden päivityksiä tulkintalähteinä

Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä “Asianajajaliitto“) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta Verohallinnon kannanotoksi koskien OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden päivityksiä tulkintalähteinä (VH/1189/00.01.00/2021). Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää kunnioittaen seuraavaa: Johdanto Asianajajaliitto pitää Verohallinnon OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden päivityksiä tulkintalähteinä koskevan kannanoton päivittämistä tarpeellisena. Koska Verohallinnon edellisen samasta asiasta antaman kannanoton jälkeen OECD:n siirtohinnoitteluohjeisiin on tehty päivityksiä ja korkein hallinto-oikeus on…

https://asianajajaliitto.fi/2021/03/lausunto-luonnoksesta-verohallinnon-kannanotoksi-oecdn-siirtohinnoitteluohjeiden-paivityksia-tulkintalahteina/
10.10.2019 Oikeusuutiset

Oikeuskansleri Tuomas Pöystiltä ratkaisu kanteluihin Syyriassa leirillä olevien kotiuttamiseksi

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti toteaa, että valtioneuvosto ja ministerit ovat toimineet lainmukaisesti Syyriassa leirillä olevien suomalaisten naisten ja lasten kotiuttamiskysymyksessä. Oikeuskansleri Tuomas Pöysti pohtii ratkaisussaan sitä, onko hallituksella tai viranomaisilla velvollisuus ryhtyä suomalaisten tai heihin rinnastuvien Suomen pysyvän oleskeluluvan omaavien henkilöiden kotiuttamiseen. Oikeuskansleri toteaa ratkaisussaan, että käsiteltävänä ollut asiakokonaisuus on oikeudellisesti…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/oikeuskansleri-tuomas-poystilta-ratkaisu-kanteluihin-syyriassa-leirilla-olevien-kotiuttamiseksi/
25.9.2019 Oikeusuutiset

Markkinaoikeus: KKV:lla ei toimivaltaa puuttua hankintaan, joka oli aloitettu ennen hankintalain 15 luvun voimaantuloa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto > Naantalin kaupunki – kilpailu- ja kuluttajaviraston esitys – toimivalta – tutkimatta jättäminen Nyt kysymyksessä oleva hankintamenettely on siis aloitettu jo ennen 1.1.2017 eli ennen hankintalain 15 luvun voimaantuloa. Näin ollen KKV:llä ei ole ollut toimivaltaa tehdä markkinaoikeudelle esitystä seuraamuksen määräämisestä liittyen edellä todettuun hankintamenettelyyn. KKV:n esitys…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/markkinaoikeus-kkvlla-ei-toimivaltaa-puuttua-hankintaa-joka-oli-aloitettu-ennen-hankintalain-15-luvun-voimaantuloa/
30.6.2017 Lausunnot

Lausunto HE:stä laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa

Dnro 20/2017 Lausuntopyyntönne: OM 17/41/2015, 18.04.2017 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI OIKEUDENKÄYNNISTÄ HALLINTOASIOISSA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa. Lausunnossa on noudatettu lausuntopyynnössä ilmoitettua rakennetta ja otsikointia. Yleisiä huomioita Yleisesti esitys on hyvä ja kannatettava. Ehdotuksen sisällön perusteella näyttää siltä, että sen keskeisimmät tavoitteet…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/lausunto-hesta-laiksi-oikeudenkaynnista-hallintoasioissa/