Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
14.10.2019 Oikeusuutiset

Oliko as.oy:n yhtiöjärjestyksessä määrätty äänileikkurista laista poikkeavasti?

HelHO:2019:8 Asunto-osakeyhtiö – yhtiöjärjestyksen tulkinta – äänileikkuri Asiassa oli kysymys siitä, oliko asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksessa äänestettäessä tullut noudattaa asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 13 §:n 2 momentissa säädettyä niin sanottua äänileikkuria vai tuliko asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen määräystä tulkita siten, ettei äänileikkurisäännöstä sovelleta yhtiössä.   Hovioikeus katsoo, että asunto-osakeyhtiö B:n yhtiöjärjestystä on edellä esitetyillä perusteilla…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/oliko-as-oyn-yhtiojarjestyksessa-maaratty-aanileikkurista-laista-poikkeavasti/
5.12.2023 Oikeusuutiset

Pohjoismaiset ministerit: Moniääniosakkeiden hyödyntäminen turvattava listautumisessa EU:ssa

Suomen ja Ruotsin oikeusministerit sekä Tanskan elinkeinoministeri kehottavat EU-neuvoston puheenjohtajalle osoittamassaan yhteisessä kirjeessä puheenjohtajaa pitäytymään neuvoston yleisnäkemyksessä moniääniosakkeita koskevan direktiiviehdotuksen neuvotteluissa. Suomen oikeusministeri Leena Meri, Ruotsin oikeusministeri Gunnar Strömmer sekä Tanskan elinkeinoministeri Morten Bødskov ovat tänään lähettäneet EU-neuvoston puheenjohtajan edustajalle, talous- ja digitalisaatioministeri Nadia Calviñolle, yhteisen kirjeen. Kirjeessä pohjoismaiset ministerit…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/pohjoismaiset-ministerit-moniaaniosakkeiden-hyodyntaminen-turvattava-listautumisessa-eussa/