Oman asunnon luovutusvoiton verovapaus koskee myös kaavoitetulla alueella rakennuspaikan enintään 10.000 neliön pinta-alaa

17.4.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vaa­san HAO: Tuloverotus – Oman asunnon luovutusvoiton verovapaus – Rakennuspaikan pinta-ala – Kaavoitettu alue

A oli omistanut X:n kaupungissa asemakaavan mukaisen tontin, jonka pinta-ala oli ollut 19 503 neliömetriä. Tontilla oli sijainnut asuinrakennus, josta yli puolta A oli omistusaikanaan käyttänyt omana ja perheensä vakituisena asuntona tuloverolain 48 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla.

A oli myynyt X:n kaupungille 18.10.2017 tontista noin 1 683 neliömetrin suuruisen määräalan. A oli myynyt B Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun 20.12.2017 loppuosan tontista noin 17 820 neliömetriä sillä sijaitsevine rakennuksineen.

A vaati hallinto-oikeudessa, että kyseiset luovutukset oli katsottava tuloverolain 48 §:n perusteella kokonaan verovapaiksi oman asunnon luovutuksiksi.

Hallinto-oikeus hylkäsi A:n valituksen ja totesi muun muassa, että oman asunnon luovutusvoiton verovapautta koskeva tuloverolain 48 §:n 1 momentin säännös on poikkeussäännös, joten sitä on tulkittava suppeasti. Asuntona voidaan käyttää vain rakennusta, mutta verovapaus on tuloverolain 48 §:n 2 momentissa ulotettu myös asunnon rakennuspaikkaan. Lähtökohtana säännöksessä on, että verovapaus koskee rakennuspaikkaa enintään 10 000 neliömetriin asti. Kaavoitetulla alueella verovapaus koskee kuitenkin enintään kaavan mukaista tonttia tai rakennuspaikkaa. Säännöksessä mainittu rakennuspaikan enimmäispinta-ala muodostaa verovapauden enimmäismäärän myös silloin, jos kysymys on tätä suuremmasta kaavatontista. Lain sanamuotoa ei ole perusteltua tulkita siten, että verovapaus olisi laajempi kaavoitetulla alueella kuin kaavoittamattomalla alueella.

Vaa­san HAO 20.3.3023 309/​2023

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments