Päätös, jolla kehitysvammaisen tahdosta riippumaton erityishuolto lopetettiin, ei ollut valituskelpoinen

2.1.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hä­meen­lin­nan HaO: Päätöksen valituskelpoisuus – Kehitysvammaisten erityishuolto – Tahdosta riippumaton erityishuolto – Tahdosta riippumattoman erityishuollon lopettaminen

Mielenterveyslain 24 §:n 2 momentin mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päätökseen, joka koskee erityishuollon antamista vastoin tahtoa, saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos oli valituksenalaisella päätöksellään lopettanut tahdonvastaisen erityishuollon. Koska päätös ei koskenut tahdonvastaisen erityishuollon antamista, vaan sen lopettamista, ei kyse ollut mielenterveyslain 24 §:n 2 momentissa tarkoitetusta päätöksestä, johon sai hakea muutosta valittamalla. Tämän vuoksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päätökseen liitetty valitusosoitus oli poistettava ja valitus jätettävä tutkimatta.

Hä­meen­lin­nan HaO 22.12.2022 nro H2696/​2022

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments