Pelkät taloudelliset siteet Suomeen eivät pitäneet maasta muuttanutta yleisesti verovelvollisena Suomessa maasta muuton jälkeen

3.12.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2021:172 Henkilökohtaisen tulon verotus – Suomen kansalainen – Yleinen verovelvollisuus – Rajoitettu verovelvollisuus – Kolmen vuoden sääntö – Olennaiset siteet Suomeen – Taloudelliset siteet

Suomen kansalainen F oli muuttanut puolisonsa ja heidän yhteisten alaikäisten lastensa kanssa elokuussa 2019 pysyvästi puolison kotimaahan Tšekkeihin. Muuton jälkeen F oli aloittanut päätoimisen työskentelyn C s.r.o.:n markkinointijohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Hänellä ei ollut enää muuton jälkeen asuntoa Suomessa, vaan perhe asui vuokralla Tšekeissä.

F:llä oli muuton jälkeen edelleen taloudellisia siteitä Suomeen. Hän omisti sijoitustoimintaa harjoittavan A Oy:n koko osakekannan sekä X Oy:stä 34 prosenttia ja B Oy:stä 5 prosenttia. F toimi toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana A Oy:ssä, mutta tämä ei edellyttänyt hänen läsnäoloaan Suomessa. Lisäksi F oli hallituksen puheenjohtajana D Oy:ssä ja hallituksen jäsenenä X Oy:ssä, G Oy:ssä, H Oy:ssä ja B Oy:ssä, mutta hän ei osallistunut yhtiöiden operatiiviseen toimintaan.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että vaikka F:llä oli edelleen säilynyt luonteeltaan taloudellisia siteitä Suomeen, hänen kaikki muut asian arvioinnin kannalta merkitykselliset siteensä Suomeen olivat katkenneet. Kun lisäksi otettiin huomioon, että F:n Suomeen säilyneiden taloudellisten siteiden ei ollut katsottava edellyttävän säännöllisiä käyntejä ja aktiivista toimintaa täällä, nämä siteet eivät yksinään muodostaneet sellaisia tuloverolain 11 §:n 1 momentissa tarkoitettuja olennaisia siteitä Suomeen, joiden perusteella häntä olisi edelleen voitu pitää yleisesti verovelvollisena muuttovuoden jälkeen. Näin ollen F:ää oli pidettävä Suomessa rajoitetusti verovelvollisena 1.1.2020 alkaen.

Ennakkoratkaisu verovuosille 2020 ja 2021.

KHO:2021:172

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments