Työryhmä ehdottaa yhtiöiden etäkokousten mahdollistamista

27.11.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriön asettama työryhmä edottaa lakimuutosta, joka helpottaisi etäosallistumisvaihtoehdon tarjoamista ja käyttämistä yhtiökokouksissa ja osuuskuntien kokouksissa ja sallisi täysin etänä, ilman kokouspaikkaa pidettävät kokoukset. Tavoitteena on parantaa osakkaiden ja jäsenten mahdollisuuksia osallistua kokouksiin. Työryhmän mietintö on nyt lausunnolla.

Koronaepidemian aikana on ollut voimassa väliaikainen laki, joka on helpottanut etäosallistumisvaihtoehdon tarjoamista osuuskunnissa ja sallinut kokonaan etänä järjestettävät kokoukset pörssiyhtiöissä. 

Työryhmän ehdotuksen mukaan kokonaan etäyhteyksin pidettävien osakeyhtiöiden ja asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokousten ja osuuskunnan kokousten edellytyksenä jatkossa on, että kaikilla osallistujilla on täysimääräiset osallistumisoikeudet kokouksen aikana ja että etäkokouksen järjestämisestä on määräys yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä. 

Työryhmä ehdottaa myös hybridikokouksiksi kutsuttujen kokousjärjestelyiden selventämistä siten, että hybridiyhtiökokouksessa sekä kokouspaikalla että etänä osallistuvat osakkaat voivat käyttää täysimääräisesti oikeuksiaan kokouksen aikana. Yhtiöjärjestystä tai sääntöjä voisi muuttaa tavallisella enemmistöpäätöksellä niin, että kokoukset on järjestettävä hybridiyhtiökokouksina.

Lisäksi vähintään 30 osakehuoneiston asunto-osakeyhtiössä on yhtiökokous järjestettävä hybridikokouksena, jos vähintään kolme osakkeenomistajaa sitä vaatii.

Lisäksi yhtiö tai osuuskunta voisi tarjota muita osallistumiskeinoja, kuten ennakkoäänestysmahdollisuuden tai mahdollisuuden käyttää puheoikeutta kirjallisesti ennen kokousta tai kokouksen aikana.

Sääntelyn on tarkoitus tulla voimaan ensi heinäkuun alussa, kun nyt voimassa oleva väliaikainen etäosallistumista ja verkkokokouksia koskeva lainsäädäntö päättyy.

Mietintöön sisältyy Pörssisäätiön eriävä mielipide sekä valtiovarainministeriön ja WWF Suomen lausumat.

Etäkokoukset ja etäosallistuminen osakeyhtiöissä, asunto-osakeyhtiöissä ja osuuskunnissa – Työryhmän mietintöLinkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä
Lausuntopalvelu.fi

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments