Työnantajalla oli asialliset syyt yksipuolisten säästötoimenpiteiden esittämiselle ja niiden kohdentamiselle paikallisen sopimuksen ulkopuolelle jättäytyneisiin

7.10.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

TT 2020:83 Työnantajan työtaistelu

Kaupunki oli järjestänyt koko henkilöstöön kohdistuvat yhteistoimintaneuvottelut ja niiden johdosta esittänyt järjestöille paikallisen sopimuksen tekemistä vaihtoehtona työnantajan yksipuolisille henkilöstömenoista tehtäville säästötoimenpiteille. Sopimuksella kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisia yleiskorotuksia olisi myöhennetty. Osa järjestöistä hyväksyi sopimuksen. Yksipuoliset säästötoimenpiteet, jotka koskivat lomautuksia ja osa-aikaistamisia, ilmoitettiin kohdistettavaksi paikallisen sopimuksen hylänneisiin järjestöihin.

Kanne koski sitä, oliko kaupunki menetellyt työrauhavelvollisuuden vastaisesti painostamalla järjestöjä hyväksymään paikallisen sopimuksen.

Esitetyn näytön perusteella kaupungin säästötarpeista ja paikallisesta sopimuksesta sekä muista vaihtoehtoisista säästökohteista oli kaikkien järjestöjen kanssa avoimesti keskusteltu. Tiedossa oli, että työnantajan yksipuoliset säästötoimenpiteet olivat todellisena vaihtoehtona ja että ne kohdistetaan niihin, jotka eivät hyväksy sopimusta. Kaikilla järjestöillä oli myös yhtäläinen mahdollisuus hyväksyä sopimus.

Työnantajalla katsottiin olleen asialliset syyt yksipuolisten säästötoimenpiteiden esittämiselle ja niiden kohdentamiselle paikallisen sopimuksen ulkopuolelle jättäytyneisiin. Tätä työnantajan menettelyä ei sellaisenaan voitu pitää osoituksena työnantajan painostustarkoituksesta. Yksipuolisia säästötoimenpiteitä ei myöskään pidetty sillä tavalla ylimitoitettuina, että niiden esittäminen olisi perustellusti voitu kokea painostukseksi hyväksyä paikallinen sopimus. Työnantajan ei muutoinkaan näytetty painostaneen järjestöjä, toimineen epäasiallisesti tai menetelleen työmarkkinakäytännössä epätavallisella tavalla.

Kaupungin menettelyä ei katsottu työtaistelutoimenpiteeksi eikä Kunnallinen työmarkkinalaitos ollut laiminlyönyt valvontavelvollisuuttaan. Kanne hylättiin.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments