KKO: Oliko aiempi testamentti tullut kokonaan peruutetuksi?

20.3.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:27

Perintökaari – Testamentti – Testamentin peruuttaminen

A oli vuonna 1980 tehnyt B:n
hyväksi yleistestamentin. Siihen sisältyi myös määräys, jonka mukaan A:n
omaisuus menee kahdelle yleishyödylliselle yhdistykselle, jos B on
kuollut ennen A:ta. A oli vuonna 2004 tehnyt B:n kanssa keskinäisen
yleistestamentin muistamatta aikaisemmin tekemäänsä testamenttia. Vuonna
2004 tehdyssä testamentissa ei ollut määräyksiä muista
testamentinsaajista eikä aikaisemmin tehdyn testamentin voimassaolosta. B
kuoli ensin. A:n kuoltua yhdistykset vaativat vahvistettavaksi, että
A:n niiden hyväksi vuonna 1980 antama testamenttimääräys oli edelleen
voimassa.

Korkein oikeus katsoi, että A:n testamenttaustahto
ilmeni vuonna 2004 tehdystä, hänen koko omaisuuttansa koskevasta
yleistestamentista. Kyseisestä testamentista ei ilmennyt A:n tahdon
olleen, että hänen omaisuutensa menisi yhdistyksille. Aikaisempi
testamentti oli siten tullut peruutetuksi uudella testamentilla, minkä
takia yhdistysten vaatimus hylättiin. (Ään.)