Lapsenhuoltolakiin uudistuksia joulukuun alusta lukien

8.2.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vuoroasuminen kirjataan lakiin ja lapselle voidaan vahvistaa oikeus tavata erityisen läheistä henkilöä.

Lapsen huoltoa ja
tapaamisoikeutta koskeva laki uudistuu 1. joulukuuta 2019. Lakia
muutetaan vastaamaan yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia, kuten
perhetilanteiden monimuotoistumista.

Lapsenhuoltolain
uudistuksella täsmennetään huoltajien velvollisuutta suojella lasta
väkivallalta, vaalia lapselle läheisiä ihmissuhteita ja myötävaikuttaa
tapaamisoikeuden toteutumiseen. Vuoroasuminen kirjataan lakiin ja
lapselle voidaan vahvistaa oikeus tavata erityisen läheistä henkilöä.
Lainsäädännöllä pyritään myös nykyistä tehokkaammin ehkäisemään
vieraannuttamisesta tai muusta syystä johtuvia ongelmia tapaamisoikeuden
toteutumisessa.

Lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvien
asioiden oikeuskäsittelyä nopeutetaan ja lapsen oikeutta osallistua
häntä koskevien asioiden käsittelyyn parannetaan. Mahdollisuuksia sopia
lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta sosiaaliviranomaisen
vahvistamalla sopimuksella laajennetaan.

Hyväksyessään
lapsenhuoltolain uudistusta koskevan hallituksen esityksen eduskunta
edellytti muun muassa, että hallitus seuraa tarkoin uudistuksen
toimeenpanoa ja vaikutuksia.

Lapsenhuoltolakiin uudistuksia joulukuun alusta lukien