Valtion ja kunnan väliseen sopimukseen perustuva korvausriita kuului yleisten tuomioistuinten ratkaistavaksi

9.1.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:1

Tuomioistuimen toimivalta – Tuomioistuin- vai hallintoriita-asia

Valtio vaati kaupungilta korvausta
vahingosta, joka oli aiheutunut kaupungin ja aluehallintoviraston
välisen talous- ja velkaneuvontapalvelujen järjestämistä koskevan
toimeksiantosopimuksen purkamisesta. Yleinen tuomioistuin oli
toimivaltainen tutkimaan valtion kaupunkiin kohdistaman kanteen. Ks. KKO
2008:36