KKV esittää seuraamusmaksuja kartellista

4.12.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kilpailu- ja kuluttajavirasto esittää, että markkinaoikeus määrää yhteensä yli 4 miljoonan euron seuraamusmaksut ThermiSol Oy:lle ja UK-Muovi Oy:lle kielletystä kilpailijoiden välisestä yhteistyöstä EPS-eristeiden markkinoilla Suomessa.

KKV: Kartelli nosti EPS-eristeiden hintatasoa ja rajoitti yhtiöiden keskinäistä kilpailua. Kartelliin osallistunut Styroplast Oy vapautettiin seuraamusmaksusta, sillä se otti ensimmäisenä yhteyttä virastoon ja kertoi kartellista.

KKV:n selvitykset osoittavat, että ThermiSol, UK-Muovi ja Styroplast
sopivat vuosille 2013 ja 2014 ajoittuvista EPS-eristeiden
hinnankorotuksista, niiden suuruudesta, ajankohdasta ja
toteuttamistavasta tapaamisissa ja puhelinkeskusteluissa.

Koko Suomen kattavaan hintakartelliin osallistuivat kolme
markkina-asemaltaan merkittävintä EPS-eristevalmistajaa Suomessa.
Keskenään kilpailevien yritysten välinen hintayhteistyö kuuluu
luonteensa ja vaikutustensa puolesta kaikkein vakavimpiin
kilpailunrajoituksiin.

Kartellista vahinkoa niin kuluttajille kuin yrityksillekin

EPS-eristeet ovat rakentamisessa välttämättömiä tuotteita, joita
käytetään pääasiallisesti rakennusten lämmöneristeinä, teknisinä
eristeinä ja äänenvaimennustuotteina uudis- ja korjausrakentamisessa.
Kartelli oli omiaan nostamaan rakennuskustannuksia niin julkisin kuin
yksityisinkin varoin toteutettavissa rakennushankkeissa, ja sen
vaikutukset ulottuivat yksittäisiin kuluttajiin, yrityksiin sekä
julkisen sektorin toimijoihin.

Kartellin vahingollisuutta korostaa sovittujen hinnankorotusten
ajoittaminen EPS-eristeiden kysyntäsesongin alkuun. Hinnankorotukset
sovittiin tehtäväksi keväällä ennen suurimman kysynnän alkua, jotta
kartellin osapuolet saivat maksimoitua hinnannoususta saamansa hyödyn.
Menettely kohdistui erityisesti EPS-eristeiden käytetyimpiin laatuihin.

Ensimmäisenä kartellin paljastanut yritys vapautuu seuraamusmaksusta

Kartelliin osallinen voi tietyin ehdoin joko vapautua
seuraamusmaksusta kokonaan tai saada siitä alennusta. Styroplast otti
virastoon yhteyttä marraskuussa 2015 ja toimitti virastolle ensimmäisenä
tietoja kartellista. KKV myönsi kartellin paljastaneelle Styroplastille
vapautuksen seuraamusmaksusta.

ThermiSolille KKV esittää 2,8 miljoonan euron ja UK-Muoville 1,5
miljoonan euron seuraamusmaksun määräämistä. Yhtiöiden menettelyiden
laatu, laajuus, moitittavuuden aste ja kesto olisivat edellyttäneet
esitettyä suurempia seuraamusmaksuja. Lain mukaan seuraamusmaksun
suuruus voi kuitenkin olla enimmillään 10 prosenttia
kilpailunrajoitukseen osallistuneen yrityksen liikevaihdosta siltä
vuodelta, jona se viimeksi osallistui kartelliin.

Kartellit eivät ole katoamassa

Kartelli on yritysten välinen salainen järjestely, jonka avulla sen
jäsenet nostavat tuotteidensa hintaa omaksi edukseen aitoon
kilpailutilanteeseen verrattuna. Viime kädessä laskun maksavat asiakkaat
eli kuluttajat, julkiset ostajat ja yritykset. Tämän vuoksi ne ovat
laittomia. Kartellitoiminnasta on syytä määrätä niin ankarat
seuraamukset, ettei kartelli muodostu kannattavaksi toiminnaksi.

”KKV:n havaintojen perusteella ei ole mitään syytä olettaa, että
kartellit olisivat menneen maailman ilmiö. Vakavien vihjeiden ja
yhteydenottojen määrässä ei näy vähenemisen merkkejä. Asiakkaiden ja
kansantalouden kannalta tämä on tietysti varsin ikävä havainto”, sanoo
KKV:n kartellivalvonnan päällikkö Antti Norkela

Julkinen versio seuraamusmaksuesityksestä

Tiedote: KKV esittää seuraamusmaksuja kartellista EPS-eristeitä valmistaville ThermiSolille ja UK-Muoville