Opetushallitus oli rikkonut tietojenantovelvollisuuttaan yt-neuvotteluissa

17.10.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelHO:2018:19

Yhteistoiminta – hyvitys – tietojenantovelvollisuus – neuvotteluesitys – valtio

Hovioikeus toteaa, että
työnantajalle asetetulla, tietojen antamista koskevalla velvoitteella
yhteistoimintaneuvottelujen alkuvaiheessa on edellä mainitun mukaisesti
lain hengen ja tavoitteen kannalta keskeinen merkitys. Käräjäoikeuden
tavoin hovioikeus katsoo, että yhteistoiminnan vuorovaikutuksellisuuden
toteutumiseksi henkilöstön edustajilla tulee olla neuvotteluiden
alkaessa käsitys siitä, mille seikoille työnantaja tulee antamaan
painoarvoa valitessaan mahdollisten vähentämistoimenpiteiden kohteiksi
joutuvat virkamiehet. Siitä huolimatta, että tällaisen selvityksen ei
voida edellyttää olevan vielä kovin yksityiskohtainen neuvottelujen
alkuvaiheessa, yksinomaan neuvotteluesityksessä tehtyä viittausta
soveltuviin normeihin, tai mainintaa siitä, että irtisanomisjärjestys on
lainsäädännön mukainen, ei kuitenkaan voida pitää riittävänä. Tätä on
pidettävä tärkeänä nyt kyseessä olevassa tilanteessa erityisesti sen
vuoksi, että sovellettavaan virkaehtosopimukseen ei ole sisältynyt
irtisanomisjärjestystä koskevaa sopimusmääräystä, eikä asiasta ole
myöskään muodostunut vakiintunutta käytäntöä.

Vaikka asiassa
esitettyjen kirjallisten todisteiden sekä X:n ja Y:n kertoman
perusteella on tullut selvitetyksi, että yhteistoimintaneuvottelujen
kuluessa oli yhteistyössä pyritty kartoittamaan vähennystoimenpiteiden
kohteeksi valikoituvia tehtäviä, ja siten myös toimenpiteiden kohteeksi
joutuvien valikoitumisperiaatteet olivat jossain määrin tarkentuneet
neuvottelujen kuluessa, ei tietojen antamisen oikea-aikaisuuden ja
riittävyyden voida nyt käsillä olevassa tilanteessa katsoa toteutuneen
lainsäätäjän tarkoituksen mukaisella tavalla. Hovioikeus katsoo lisäksi,
ettei tiedonantovelvollisuuden sisällölle voida asettaa vähäisempiä
vaatimuksia riippuen siitä, mistä syystä vähentämistoimenpiteisiin on
jouduttu ryhtymään. Kaikkia työnantajia tulee koskea samat vaatimukset.
Myöskään se, että yhteistoimintaneuvottelujen päättyessä oli annettu
jonkin verran lisätietoja niistä periaatteista, joiden mukaan
vähennystoimenpiteiden kohteeksi joutuvat virkamiehet valitaan, ei
poista neuvottelujen alkuvaiheessa tapahtunutta tiedonantovelvollisuuden
laiminlyöntiä. Hovioikeus katsoo siten, että syytä käräjäoikeuden
tuomion muuttamiseen ei ole.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments