Käräjätuomareille huomautukset tuomioissa olleiden virheiden vuoksi

3.9.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kaksi tuomaria oli tuominnut rangaistuksen vanhentuneista teoista, ja yksi tuomari oli tuominnut vastaajan rikoslaissa säädettyä lyhyempään vankeusrangaistukseen.

Apulaisoikeuskansleri antoi kolmelle käräjätuomarille huomautukset
virheellisestä menettelystä rangaistukseen tuomitsemisessa. Tuomioissa olleet virheet tulivat ilmi
oikeuskanslerin tuomioistuimiin kohdistaman laillisuusvalvonnan nojalla
toimitetussa tarkastuksessa.

Kahdessa ensimmäisessä tapauksessa vastaajat oli muiden heille syyksi
luettujen tekojen ohella tuomittu teoista, joiden syyteoikeus oli
vanhentunut. Rikoslain mukaan syyteoikeus vanhentuu kahdessa vuodessa,
jos ankarin rangaistus on sakkoa tai enintään vuosi vankeutta.
Ensimmäisessä tapauksessa korkein oikeus purki käräjätuomarin
hakemuksesta käräjäoikeuden tuomion vanhentuneiden tekojen osalta,
hylkäsi syytteen niiltä osin vanhentuneena ja palautti asian
käräjäoikeuteen yhteisen rangaistuksen uudelleen määräämistä varten.
Toisessa tapauksessa korkein oikeus purki apulaisoikeuskanslerin
sijaisen hakemuksesta käräjäoikeuden tuomion vanhentuneen teon osalta,
hylkäsi syytteen siltä osin vanhentuneena ja alensi ehdollista
vankeusrangaistusta kymmenellä päivällä.

Kolmannessa tapauksessa vastaajalle oli tuomittu 10 päivän mittainen
vankeusrangaistus, vaikka rikoslain mukaan vankeusrangaistuksen
vähimmäispituus on 14 päivää.

Käräjätuomarit myönsivät olleensa huolimattomia ja menetelleensä virheellisesti.

Käräjätuomareille huomautukset tuomioissa olleiden virheiden vuoksi

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments