KKO: Ahvenanmaan ajokorttilaki ei ollut ilmeisessä ristiriidassa perustuslain yhdenvertaisuussäännöksen kanssa

2.3.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2018:16

Ahvenanmaa – Ajokielto
Perustuslaki – Perustuslain etusija
Yhdenvertaisuus lain edessä

Ahvenanmaan ajokorttilain 44 §:n 2
momentin mukaan rattijuopumuksesta määrättävän ajokiellon vähimmäisaika
on yksi vuosi. Käräjäoikeus määräsi Ahvenanmaalla rattijuopumukseen
syyllistyneelle A:lle kestoltaan yhden vuoden neljän kuukauden
ajokiellon. A:n valituksesta hovioikeus katsoi, että Ahvenanmaan
ajokorttilain ajokiellon vähimmäiskestoa koskevan säännöksen
soveltaminen asiassa loukkasi perustuslain 6 §:n 1 momentissa turvattua
ihmisten yhdenvertaisuutta lain edessä, ja määräsi ajokiellon päättymään
hovioikeuden tuomion antopäivänä, jolloin ajokieltoajan pituudeksi jäi
alle vuosi.

Mainitsemillaan perusteilla Korkein oikeus katsoi,
ettei Ahvenanmaan ajokorttilain säännöksen soveltaminen asiassa ollut
ilmeisessä ristiriidassa perustuslain 6 §:n 1 momentin säännöksen
kanssa. A:lle määrättiin yhden vuoden kahden kuukauden pituinen
ajokielto.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments