EU:n tuomioistuin: Unionin tuomioistuimessa ja unionin yleisessä tuomioistuimessa vireille saatettavien asioiden käsittelyjärjestelmää koskeva tilintarkastustuomioistuimen yleisluonteinen tarkastus

26.9.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tuomioistuimet ottavat tilintarkastustuomioistuimen suositukset huomioon organisaatioidensa ja työskentelytapojensa kehittämisessä

Euroopan parlamentti on kehottanut Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuinta tekemään unionin tuomioistuimessa ja unionin yleisessä tuomioistuimessa vireille saatettavien asioiden käsittelyjärjestelmää koskevan yleisluonteisen tarkastuksen. Molemmat tuomioistuimet ovat kahden viime vuoden aikana tehneet aktiivista yhteistyötä tilintarkastustuomioistuimen kanssa sen varmistamiseksi, että tarkastus voidaan suorittaa suotuisissa olosuhteissa ja että perussopimuksesta ilmenevää perustavanlaatuista periaatetta,1 jonka mukaan unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen neuvottelujen on pysyttävä luottamuksellisina, noudatetaan. Tarkastuksen tänään julkistettavat päätelmät perustuvat eri menettelyvaiheiden arviointiin, jossa käytettiin vuosina 2014 ja 2015 ratkaisujen noin 2 800 asian joukosta valittujen 60 asian (30 unionin tuomioistuimen asiaa ja 30 unionin yleisen tuomioistuimen asiaa) otantaa.

Euroopan unionin tuomioistuin on tyytyväinen siitä, että tilintarkastustuomioistuin antaa tunnustusta sen muodostavien tuomioistuinten viimeaikaisille ponnisteluille asioiden käsittelyn tehokkuuden parantamiseksi. Niiden avulla asioiden käsittelyn kestoa on voitu lyhentää huomattavasti. Asioiden keskimääräinen käsittelyaika unionin tuomioistuimessa lyheni nimittäin kymmenessä vuodessa (2006–2016) 19,6 kuukaudesta 14,7 kuukauteen, kun taas unionin yleisessä tuomioistuimessa käsittelyaika lyheni 25,8 kuukaudesta 18,7 kuukauteen huolimatta asiamäärän huomattavasta kasvusta samana aikana.

Tilintarkastustuomioistuimen yleisluonteisessa tarkastuksessa esitetään lisäksi päätelmiä ja erilaisia suosituksia asioiden käsittelyä koskevien tiettyjen menettelytapojen kehittämisestä ja voimavarojen käyttämisestä. Unionin tuomioistuin ja unionin yleinen tuomioistuin ottavat nämä suositukset huomioon jatkuvissa pyrkimyksissään työskentelymenetelmiensä optimoimiseksi. Tuomioistuimet suhtautuvat myös myönteisesti tilintarkastustuomioistuimen suosituksiin tilastotietojen julkaisemisesta yksityiskohtaisempina, keskitetyn tietojärjestelmän käyttöönottamisesta ja jäsenvaltioiden huomion kiinnittämisestä siihen, että toimielimen jäsenet on tarpeen nimittää mahdollisimman nopeasti toimikauden päättyessä.                                                                                                                

Lisätietoa                                                                                   


Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments