Lastensuojelun asiakkaan yhteydenpidon rajoittamista koskeva päätös kumottiin puuttuvan toimivallan vuoksi

15.6.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2017:102

Lastensuojelu – Yhteydenpidon rajoittaminen – Toimivalta – Viranhaltija

Alaikäisen lapsen ja tämän
isoäidin yhteydenpitoa oli rajoitettu 17.4.–30.11.2015
perusturvakuntayhtymän sosiaalihuollon viranhaltijan päätöksellä.
Päätöksen tehnyt sosiaalihuollon viranhaltija E ei ollut
lastensuojelulain 13 §:n 2 momentin mukainen sosiaalihuollon johtava
viranhaltija.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei
yhteydenpidon rajoittamista koskeva asia yksinomaan luonteensa vuoksi
ole joka tilanteessa kiireellinen lastensuojelulain 63 §:n 2 momentissa
tarkoitetulla tavalla. Nyt kysymyksessä olevissa olosuhteissa asiassa ei
ollut kyse sellaisesta kiireellisestä tilanteesta, että sosiaalihuollon
viranhaltija E:llä olisi ollut toimivalta päättää yhteydenpidon
rajoittamisesta lastensuojelulain 63 §:n 2 momentin ja 13 §:n 1 momentin
nojalla. Myöskään asiassa esitetty kiireellisiä tilanteita koskeva
delegointipäätös ei antanut viranhaltijalle toimivaltaa päättää
yhteydenpidon rajoittamisesta muissa kuin kiireellisissä tilanteissa.

Koska
kysymys ei ollut kiireellisestä tilanteesta eikä perusturvakuntayhtymän
sosiaalihuollon viranhaltija E:llä siten ollut toimivaltaa päättää
yhteydenpidon rajoittamisesta, viranhaltijan ja hallinto-oikeuden
päätökset yhteydenpidon rajoittamisesta oli kumottava.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments