Työnantajan tuli noudattaa luottamusmiehen irtisanomismenettelyä valintamenettelyssä tapahtuneesta virheestä huolimatta.

10.4.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2017:16

Työsopimus – Luottamusmies – Työsopimuksen päättäminen

J työskenteli peltiseppänä K
Oy:ssä, jossa työntekijöillä ei ollut ollut luottamusmiestä. J kysyi
kolmea lukuun ottamatta kaikilta ammattiosastoon kuuluvilta
työntekijöiltä, kannattavatko ja haluavatko he J:n valintaa
luottamusmieheksi. Kun kannatusta oli, J toimitti 27.11.2012
työnantajalle itse täyttämänsä ilmoituksen luottamusmiesvalinnasta. Kun
työnantaja vaati J:tä järjestämään ammattiliiton vaaliohjeiden mukaisen
ehdokasasettelukokouksen, J keräsi neljästätoista työntekijästä
yhdentoista allekirjoitukset valintaa koskevaan asiakirjaan.
Ammattiosasto hyväksyi J:n valinnan luottamusmieheksi kokouksessaan
5.12.2012.

K Oy irtisanoi J:n työsopimuksen 30.11.2012 tämän henkilöön liittyvästä syystä.

Korkein
oikeus katsoi, että luottamusmiehen valinnassa oli tapahtunut virhe,
joka oli saattanut loukata joidenkin työntekijöiden oikeuksia. Koska
työnantajalle oli ilmoitettu J:n valinnasta luottamusmieheksi ja koska
ammattiosasto oli valinnan sittemmin hyväksynyt, tuli työnantajan
noudattaa J:n irtisanomismenettelyssä työsopimuslain 7 luvun 10 §:n 1
momentin säännöstä valintamenettelyssä tapahtuneesta virheestä
huolimatta.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments