Toimikunta ehdottaa tuomioistuinviraston perustamista

21.4.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tuomioistuinvirasto huolehtisi tuomioistuinlaitoksen keskushallintoviranomaisen tehtävistä.

Virasto
vastaisi tuomioistuinlaitoksen toimintaedellytyksistä ja tuomioistuinten
toiminnan kehittämisestä, suunnittelusta ja tukemisesta. Ehdotus
tarkoittaa, että nykyisin oikeusministeriölle kuuluvat tuomioistuinten
keskushallintotehtävät siirtyisivät tuomioistuinvirastolle.

Tuomioistuinvirasto toimisi oikeusministeriön hallinnonalalla, mutta
olisi itsenäinen virasto. Se palvelisi koko tuomioistuinlaitosta.
Tuomioistuinviraston keskeisiä tehtäviä olisi huolehtia tuomioistuimia
koskevasta kehys- ja talousarviovalmistelusta, tuomioistuinten
toimitilahallinnosta ja tietojärjestelmistä sekä yhteistyössä
tuomarikoulutuslautakunnan kanssa tuomareiden koulutuksesta.

Lisäksi tuomioistuinvirastolle siirrettäisiin tuomioistuinten
henkilöstö- ja taloushallinnon tehtäviä. Virasto osallistuisi
tuomioistuinlaitoksen kehittämiseen ja tukisi tuomioistuinten vastuulla
olevia kehittämis- ja laatuhankkeita. Tuomioistuinvirasto voisi myös
huolehtia palvelutehtävistä, kuten käännös- ja tulkkauspalveluista.

Tuomioistuinviraston
perustamisella ei puututtaisi tuomioistuinten riippumattomuuteen eikä
ylimmille tuomioistuimille perustuslaissa säädettyihin tehtäviin tai
asemaan. Niille perustuslaissa säädetyt tuomioistuinlaitoksen lainkäytön
valvontaan liittyvät tehtävät säilyisivät nykyisellään.

Toimikunta
ehdottaa, että tuomioistuinviraston ylintä päätösvaltaa käyttäisi
tuomarienemmistöinen johtokunta. Johtokunnassa olisi yhdeksän jäsentä:
kuusi tuomaria ja kolme muuta jäsentä. Viraston päivittäisestä
toiminnasta vastaisi johtokunnan nimittämä ylijohtaja.

Toimikunta
arvioi, että tuomioistuinviraston henkilöstömäärän tulisi olla
vähintään 45 henkilötyövuotta. Koko tätä henkilömäärää ei voida siirtää
virastoon oikeusministeriöstä tai tuomioistuimista. Tuomioistuinviraston
perustaminen edellyttäisi siis lisäpanostusta. Toimikunnan arvio on,
että tuomioistuinviraston vuosittaiset toimintamenot olisivat noin 3,5 –
4 miljoonaa euroa, josta lisäpanostuksen tarve olisi noin kaksi
miljoonaa euroa.

Toimikunnan näkemyksen mukaan virasto tulisi sijoittaa Helsinkiin tai muualle pääkaupunkiseudulle.

Toimikunnan
mukaan tuomioistuinviraston perustaminen korostaisi tuomioistuinten
riippumattomuutta ja edistäisi tuomioistuinten hallintotehtävien
tehokasta ja tuloksellista hoitamista. Tämä luo edellytykset lainkäytön
korkean laadun ylläpitämiselle ja kehittämiselle. Samalla esitys
vastaisi suuntausta keskushallinnon kehittämisestä Suomessa. Ruotsissa,
Norjassa ja Tanskassa toimii jo vastaavia keskushallintotehtäviä varten
tuomioistuinvirastot.

Oikeusministeriö lähettää toimikunnan
esityksen lausuntokierrokselle kevään aikana. Päätös asiassa
etenemisestä tehdään lausuntokierroksen jälkeen.

Toimikunnan esitys

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments