Moottoripyöräkerho vaatii tunnustensa käytön kieltämistä

6.4.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Markkinaoikeus:
Cannonball Motorcycle Club ry > CrimeTime osuuskunta

Cannonball Motorcycle Club ry
(jäljempänä myös kantaja) on 13.3.2017 vireille tulleessa tavaramerkin
loukkausta koskevassa haastehakemuksessaan muun ohella vaatinut, että
markkinaoikeus antaa tavaramerkkilain 48 a §:n 1 ja 2 momentissa
tarkoitetun keskeyttämismääräyksen, jolla CrimeTime osuuskuntaa
(jäljempänä myös vastaaja) sakon uhalla kielletään jatkamasta A:n kirjan
”Elämäni gangsterina” markkinointia siten, että kirjassa käytetään
kantajan kansallista tavaramerkkiä rekisterinumero 261559. Lisäksi
kantaja on vaatinut, että markkinaoikeus määrää kiellon olemaan voimassa
väliaikaisena tavaramerkkilain 48 a §:n 3 momentissa tarkoitetulla
tavalla vastaajaa kuulematta.
***

Kantaja on perustellut
keskeyttämismääräyksen antamista väliaikaisena vastaajaa kuulematta
sillä, että kantajan oikeuden loukkaus on ilmeinen ja että vastaajan
toiminnan jatkuminen loukkaa selvästi kantajan oikeutta.

Vastapuolen
kuuleminen on oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin keskeinen periaate,
josta on mahdollista poiketa vain erityisen painavasta syystä. Tämän ja
edellä esitettyjen oikeusohjeiden mukaisesti pääsääntönä kanteessa
tarkoitetun keskeyttämismääräyksen käsittelyssä on vastapuolen
kuuleminen ennen asian ratkaisemista. Kantaja ei ole esittänyt sellaisia
perusteita, joiden johdosta tästä pääsäännöstä tulisi poiketa.
Markkinaoikeus katsoo näin ollen, ettei kanteessa tarkoitetun
keskeyttämismääräyksen tarkoitus käsillä olevissa olosuhteissa vaarannu
sen vuoksi, että ennen keskeyttämismääräystä koskevan asian
ratkaisemista vastaajalle varataan tilaisuus tulla kuulluksi
keskeyttämismääräystä koskevasta vaatimuksesta.

Edellä todetun perusteella kantajan vaatimus keskeyttämismääräyksen antamisesta vastaajaa kuulematta on hylättävä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments