Turvapaikanhakijalle ei palautettu määräaikaa asiamiehen laiminlyönnin perusteella

12.2.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2017:21

Menetetyn määräajan palauttaminen – Turvapaikka – Oleskelulupa – Valituslupahakemus – Asiamies – Asiamiehen menettely – Valituslupahakemuksen myöhästyminen

Irakilainen turvapaikanhakija
haki menetetyn määräajan palauttamista voidakseen tehdä
valituslupahakemuksen hallinto-oikeuden kielteisestä
turvapaikkapäätöksestä korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Asiassa oli
ratkaistavana, oliko hänen tässä asiassa esittämänsä asiamiehen
laiminlyönti sellainen erityisen painava syy, jota tarkoitettiin
hallintolainkäyttölain 61 §:n 2 kohdassa.

Asiamiehen
unohdusta tai erehdystä, joka on aiheuttanut valituksen myöhästymisen,
ei oikeuskäytännössä ole pidetty riittävänä perusteena menetetyn
määräajan palauttamiselle. Pääsääntöisesti vastuu valituksen
toimittamisesta valitusviranomaiselle asetetussa määräajassa on
puhevallan menettämisen uhalla valittajalla itsellään.
Turvapaikanhakijan oikeusturvan kannalta mahdollisuus valittaa
hallinto-oikeuteen on olennainen, minkä vuoksi menetetyn määräajan
palauttamista asiamiehen virheen vuoksi on arvioitu päätöksissä KHO
2016:205 ja 206 toisin. Vastaavat oikeusturvasyyt eivät sen sijaan
puolla menetetyn määräajan palauttamista asiamiehen tai avustajan
virheen vuoksi, kun on kyse valituslupahakemuksen tekemisestä.

Tässä
tapauksessa hallinto-oikeus oli tutkinut hakijan valituksen. Edellä
mainituin perustein korkein hallinto-oikeus totesi, että hakija ei ollut
hakemuksessaan esittänyt laillista estettä tai muuta erittäin painavaa
syytä, jonka perusteella hänelle tulisi palauttaa menetetty määräaika
valituslupahakemuksen tekemistä varten.

  KHO:2017:21

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments