Tuomioistuimen on ratkaistava onko oikeudenkäyntiaineistossa suoraan lain nojalla salaisia asiakirjoja

12.12.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2016:87

Oikeudenkäynnin julkisuus – Oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuus
Oikeudenkäyntimenettely – Prosessinjohto

Käräjäoikeus oli asianomistajan
pyynnöstä päättänyt oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä
tuomioistuimissa annetun lain 9 ja 10 §:n nojalla, että rikosasian
oikeudenkäyntiasiakirjat oli pidettävä salassa. Vastaajan valituksen
johdosta hovioikeus kumosi käräjäoikeuden päätöksen ja määräsi lain 10
§:n nojalla, että kaksi psykologinlausuntoa oli pidettävä salassa.
Päätöksensä perusteluissa hovioikeus kuitenkin totesi, että
oikeudenkäyntiaineistoon sisältyi suuri määrä tietoja, jotka olivat lain
9 §:n nojalla salassa pidettäviä.

Korkein oikeus katsoi, että
hovioikeuden olisi, selvitettyään ensin asianosaisten vaatimuksia ja
kannanottoja, tullut ratkaista myös kysymys siitä, miltä osin
oikeudenkäyntiasiakirjat olivat salassa pidettäviä lain 9 §:n nojalla.
Asia palautettiin hovioikeuteen.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments