HHO: Käräjäoikeuden antama muutoksenhakuoikeus editiota koskevaan päätökseen on perusteltava

2.12.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelHO:2016:9

Oikeudenkäyntimenettely
Todistelu
Muutoksenhaku
Päätöksen perusteleminen
Asiakirjan esittämisvelvollisuus
Vahvistuskanne

Käräjäoikeus oli määrännyt, että
sen asiakirjan esittämisvelvollisuudesta antamaan päätökseen haetaan
muutosta erikseen. Vaikka päätösvalta erillisestä
muutoksenhakuoikeudesta kuuluu pääasiaa käsittelevälle tuomioistuimelle,
sen on määrätessä erillisestä muutoksenhausta ratkaisussaan
ilmoitettava ne syyt, joiden perusteella erillinen muutoksenhakuoikeus
on määrätty.

Asiassa oli vaadittu vahvistettavaksi, että B oli
rikkonut johtajasopimuksen kilpailu- ja salassapitomääräyksiä. Kun ei
ollut selvyyttä siitä, mihin tosiseikkoihin vaatimus perustui ja mikä
oikeudellinen merkitys tosiseikoille osapuolten välisessä suhteessa
vaadittiin vahvistettavaksi, ei ollut mahdollista ottaa kantaa siihen,
oliko esitettäväksi vaaditulla asiakirjalla merkitystä näyttönä asiassa.
Käräjäoikeuden päätös poistettiin ja asia palautettiin käräjäoikeuteen.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments