Irakin sunnimuslimi ei voinut paeta maansisäisesti Bagdadiin

28.11.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Helsingin HAO:
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Turvapaikka – Sisäinen pako – Käännyttäminen kotimaahan – Irak – Bagdadin turvallisuustilanne

Maahanmuuttovirasto oli katsonut,
että kaikki laissa säädetyt edellytykset turvapaikan antamiselle
täyttyivät Irakista kotoisin olevan valittajan kohdalla ja että hänellä
oli perustellusti aihetta pelätä joutuvansa kotimaassaan vainotuksi
ulkomaalaislain 87 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
Maahanmuuttovirasto oli kuitenkin jättänyt turvapaikan antamatta
valittajalle, koska se katsoi, että valittajalla oli sisäisen paon
mahdollisuus Bagdadiin ja päättänyt käännyttää valittajan kotimaahansa.
Asiassa oli siten hallinto-oikeudessa kysymys siitä, oliko
Maahanmuuttovirasto voinut jättää turvapaikan myöntämättä valittajalle
ulkomaalaislain 88 e §:n perusteella.

Valittaja, joka oli
Mosulista kotoisin, etniseltä taustaltaan arabi ja uskonnoltaan
sunnimuslimi, oli hakenut Suomesta kansainvälistä suojelua Isisin
aiheuttaman uhan takia.

Ajantasaisen hallinto-oikeuden päätöksessä
esille tuodun maatietouden mukaan Bagdadissa vallitsevat yleiset
olosuhteet eivät sellaisenaan muodostaneet estettä sisäiselle paolle.
Valittaja oli kuitenkin sunnalainen arabi ja kotoisin Isisin hallinnassa
olevasta ja Isisiin vahvasti yhdistetystä Mosulin kaupungista.
Maatietouden perusteella kyseisen taustan omaavat henkilöt ovat
suuremmassa vaarassa joutua shiiamilitioiden oikeudenloukkausten
kohteeksi kuin Bagdadista kotoisin olevat sunnimuslimit. Heitä epäillään
usein Isisin taistelijoiksi tai tukijoiksi ja he ovat sen takia
shiiamilitioiden erityisen kiinnostuksen kohteina. Maatiedon mukaan
militiat toimivat vapaasti koko Bagdadin alueella, mukaan lukien alueet,
joissa on sunnienemmistö.

Hallinto-oikeus totesi valittajan
tausta huomioon ottaen, että oli merkittäviä perusteita olettaa, että
valittaja olisi vakavassa vaarassa joutua shiiamilitioiden
oikeudenloukkausten kohteeksi Bagdadissa. Valittaja kuuluu Bagdadissa
uskonnolliseen vähemmistöön. Asiassa ei ollut ilmennyt, että
valittajalla olisi sukulais- tai tukiverkostoa Bagdadissa, eikä
viranomaissuojelua ollut käytännössä saatavilla. Ottaen huomioon
valittajan henkilökohtaiset ominaisuudet kokonaisuudessaan,
hallinto-oikeus ei pitänyt sisäistä pakoa Bagdadiin valittajalle
mahdollisena. Maahanmuuttovirasto ei siten ollut voinut hylätä hakemusta
tällä perusteella.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments