Osin edustuskäytössä olevan veneen laituripäivät eivät ole kokonaan yksityskäyttöä

2.9.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Turun HAO: Ennakkoratkaisu – Vene – Menon vähennyskelpoisuus – Edustuskäyttö – Yksityiskäyttö – Laituripäivät – Luontoisetu – Peitelty osinko

Rahoitusalalla toimiva A Oy on hankkinut veneen, jota käytetään yhtiön edustuskäytössä, osakkaan yksityisetukäytössä ja mahdollisesti henkilökunnan virkistystoiminnassa. Yksityiskäyttö on tarkoitus käsitellä kirjanpidossa luontoisetuna. Vene tulee olemaan vesillä vuosittain toukokuusta syyskuuhun. A Oy:n arvion mukaan venettä käytetään vuoden aikana 30‒35 päivää, josta edustuskäyttöä on 20‒25 päivää ja yksityiskäyttöä loput.

A Oy on pyytänyt ennakkoratkaisua siihen, missä määrin sillä on oikeus vähentää verotuksessaan veneestä aiheutuneet menot ja poistot edustusmenoina ja luontoisedun hankkimisesta aiheutuneina kustannuksina. Lisäksi A Oy on kysynyt, voidaanko veneestä yhtiölle aiheutuneisiin menoihin soveltaa joiltain osin verotusmenettelystä annetun lain säännöksiä peitellystä osingosta.

Verohallinto lausui päätöksessään, että muuttuvat kulut on kohdistettava todellisen käytön mukaan. Kiinteät kulut ja poistot on jaettava laskennallisesti siten, että edustuskäytön osuus on todellisten edustuskäyttöpäivien suhteellinen osuus vesilläolopäivistä ja muu osuus on yksityiskäyttöä. Edustuskäytön osalta puolet kuluista ja poistoista on vähennyskelpoista. Yksityiskäyttöön kohdistuvat kulut ja poistot ovat kokonaan vähennyskelpoisia eikä peiteltyä osinkoa aiheudu, jos osakkaita verotetaan tästä luontoisedusta.

Hallinto-oikeus kumosi ennakkoratkaisun ja palautti asian Verohallinnolle uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus totesi että veneestä aiheutuneet muuttuvat kulut tulee vähentää todellisen käytön mukaisesti ja kiinteät kulut sekä poistot toteutuneen käytön suhteessa. Veneestä aiheutuneihin menoihin ei sovelleta peitellyn osingon säännöksiä, jos yksityiskäyttö käsitellään luontoisetuna.

Hallinto-oikeus perusteli ratkaisua sillä, että yhtiön arvion mukaan edustusveneilyä tulee olemaan enemmän kuin yksityiskäyttöä. Vene on laiturissa ollessaan yhtäläisesti käytettävissä yhtiön liikekäyttöön ja osakkaiden yksityiskäyttöön. Näin ollen ei ole perustetta sille, että ns. laituripäivät olisivat kokonaan yksityiskäyttöä, joten kiinteät kulut ja poistot on hyväksyttävä vähennyskelpoiseksi toteutuneen edustuskäytön, luontaisetuna kirjatun yksityiskäytön sekä muun mahdollisen käytön suhteessa. Muuttuvat kulut, kuten esimerkiksi polttoainekulut, tulee kuitenkin hyväksyä vähennettäväksi sen mukaan, kuinka paljon kuluja kussakin käyttötarkoituksessa on tosiasiassa syntynyt.

http://www.oikeus.fi/hallintooikeudet/turunhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeusratkaisut/hallintooikeusratkaisut/1472726254717.html

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments