Velkaa koskeva tiedustelu ulosottovirastosta ei ollut vanhentumisen katkaiseva velan tunnustamistoimi

24.8.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2016:50

Velan vanhentuminen – Vanhentumisen katkaiseminen – Vapaamuotoinen katkaisutoimi
Siirtymäsäännös

Velallinen oli ulosottoasian vireilläolon päättymisen jälkeen saanut ulosottovirastosta pyynnöstään tiedon siitä, mistä hänen veloistaan virasto oli antanut tiedot luottotietoyhtiölle. Velallisen menettelyn, joka ei ollut kohdistunut velkojaan, ei katsottu merkinneen velan vanhentumisesta annetun lain (VanhL) 10 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua velan tunnustamista, joka olisi katkaissut uuden ulosoton perusteena olleen velan vanhentumisen.

http://korkeinoikeus.fi/fi/index/ennakkopaatokset/precedent/1471946232553.html

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments