Ennakkopäätös onko välitystuomiossa tuomittu saatava "selvä" konkurssilain tarkoittamassa mielessä

25.8.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2016:51

Konkurssi – Konkurssin edellytykset
Välimiesmenettely – Välitystuomio

X Ky haki Y Oy:n asettamista konkurssiin, koska Y Oy ei ollut maksanut välitystuomioon perustuvaa saatavaa. Välitystuomiota ei ollut määrätty pantavaksi täytäntöön, ja käräjäoikeudessa oli vireillä välitystuomion mitättömyyttä tai kumoamista koskeva kanne.

X Ky:n saatava ei täyttänyt konkurssilain 2 luvun 2 §:n 1 momentin 1 kohdan edellytyksiä, koska välitystuomio ei ole täytäntöönpanokelpoinen ilman tuomioistuimen antamaa määräystä. Konkurssituomioistuimen tuli arvioida saatavan selvyyttä saman momentin 3 kohdan nojalla ja tällöin tutkia Y Oy:n väitteiden johdosta ne mitättömyys- ja kumoamisperusteet, jotka tämä oli myös kanteessaan esittänyt. (Ään.)

http://korkeinoikeus.fi/fi/index/ennakkopaatokset/precedent/1472024399503.html

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments