Ruotsin HD: avopuolison itsemurhayritys ja korkea itsemurhariski muodostivat laillisen esteen

30.3.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ruotsin korkein oikeus (HD) on tuoreessa ratkaisussaan arvioinut laillisen esteen olemassaoloa tilanteessa, jossa valittajan avopuoliso oli otettu sairaalahoitoon itsemurhayrityksen johdosta ja valittajaa oli kehotettu pysyttelemään avopuolison kanssa kotona seuraavat kolme päivää. Toisin kuin hovioikeus katsoi HD, että kyseessä oli laillinen este.

HD:n ratkaisun perusteluista:

8. Av lagmotiven framgår att som laga förfall kan godtas inte bara absoluta hinder utan varje omständighet av den beskaffenheten att det inte skäligen kan krävas att parten ska närvara eller i övrigt vara verksam i rättegången (se NJA II 1943 s. 420). Även familjeangelägenheter kan läggas till grund för laga förfall (se t.ex. NJA 2002 s. 32 och NJA 2009 s. 796).
9. Av läkarintyget den 7 oktober 2014 som utfärdades av sambons behandlande läkare framgår att sambon hade haft en psykisk kollaps och att suicidaliteten var svårbedömd. PT uppmanades att stanna i sambons närhet de närmaste tre dagarna och omedelbart kontakta psykakuten vid tecken till försämring eller något som antydde ökad suicidrisk. Omständigheterna var därmed sådana att det inte skäligen kunde krävas av PT att han skulle inställa sig till huvudförhandlingen.
10. PT har alltså gjort sannolikt att han hade laga förfall att inte inställa sig till huvudförhandlingen. Hans yrkande om att målet åter ska tas upp i hovrätten ska därför bifallas.

Koko ratkaisu löytyy täältä: Ö 5727-14

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments