Tuomiostuimen velvollisuus kääntää rikostuomio vastaajan kielelle koskee myös kirjallista menettelyä

23.12.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


HelHO:2015:14

Ylimääräinen muutoksenhaku
Määräajan palauttaminen
Rikosasian kirjallinen käsittely
Oikeudenkäynnin kieli
Käännös

Kysymys siitä, oliko oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 17 §:ssä
tarkoitettuja erittäin painavia syitä menetetyn määräajan
palauttamiselle tyytymättömyyden ilmoittamista varten, kun rikosasiassa,
joka oli käräjäoikeudessa ratkaistu kirjallisessa menettelyssä,
vironkieliselle vastaajalle ei ollut annettu kirjallista käännöstä
tuomiosta eikä tuomiota ollut käännätetty suullisestikaan. Kysymys myös
siitä, voitiinko vastaajan katsoa luopuneen oikeudestaan käännökseen.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments