Ruotsin korkein oikeus: yhteydenpidon rajoitukset otettava huomioon rangaistusta mitattaessa

12.11.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ruotsin korkein oikeus (HD) on tuoreessa päätöksessään vahvistanut hovioikeuden kannan siitä, että noin vuoden ajan voimassa olleet yhteydenpidon rajoitukset tulee ottaa huomioon rangaistusta kohtuullistavana tekijänä. HD katsoi, että kohtuullinen alennus rangaistukseen oli kaksi kuukautta.

HD:n lehdistötiedotteesta:

Åklagaren kan med rättens tillstånd besluta att en häktad också ska
vara underkastad vissa restriktioner när det gäller kontakterna med
andra människor. En lång tids isolering innebär dock svåra psykiska och
fysiska påfrestningar för den häktade.

Högsta domstolen har nu klargjort att en långvarig häktning med isolering ska beaktas när straffet bestäms.

I det överklagade målet hade sex tilltalade, som var misstänkta för
bl.a. narkotikabrottslighet, hållits häktade i omkring ett år med
restriktioner som inneburit isolering från andra. Fängelsestraffet
sattes därför ned med två månader för var och en av dem.

Koko lehdistötiedote, missä myös linkki koko tuomioon, löytyy täältä: Långvarig häktning med isolering ska beaktas när straffet bestäms

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments