OM: Työryhmä valmistelee EU:n uuden maksukyvyttömyysasetuksen voimaantuloa

14.10.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan uudistetun EU:n maksukyvyttömyysasetuksen edellyttämiä muutoksia lainsäädäntöön. Työryhmä arvioi myös konkurssilain toimivuutta

Maksukyvyttömyysasetusta aletaan soveltaa 26.6.2017. Uusi asetus
korvaa vuonna 2000 annetun maksukyvyttömyysasetuksen. Uutta asetusta
sovelletaan Suomessa konkurssiin, yrityssaneeraukseen ja
yksityishenkilön velkajärjestelyyn. Työryhmä selvittää, miltä osin uusi
asetus edellyttää muutoksia näitä menettelyjä koskevaan lainsäädäntöön.

Uusi
asetus velvoittaa jäsenvaltiot perustamaan maksukyvyttömyysrekisterin
viimeistään 26.6.2018. Työryhmä selvittää, miltä osin rekistereitä
koskevaa lainsäädäntöä on muutettava. Asetuksen mukaan jäsenvaltioilla
on oltava yksi tai useampi rekisteri, jossa julkaistaan tiedot
maksukyvyttömyysmenettelyistä. Tietojen on oltava saatavilla
internetistä maksutta.

Konkurssimenettelyn yksinkertaistaminen pohdittavana

Työryhmä
arvioi myös 11 vuotta voimassa olleen konkurssilain toimivuutta ja
mahdollisuuksia yksinkertaistaa konkurssimenettelyä. Muun muassa
konkurssiasiain neuvottelukunta on tehnyt oikeusministeriölle aloitteita
lain muuttamiseksi.

Työryhmän tulee saada ehdotuksensa uuden maksukyvyttömyysasetuksen
edellyttämistä lainmuutoksista valmiiksi 20.6.2016. Konkurssilain osalta
mietinnön on määrä valmistua maaliskuun 2017 loppuun mennessä.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments