Euroopan unionin neuvosto: Yleisten asiakirjojen vapaa liikkuvuus: neuvosto vahvisti yhteisymmärryksen EP:n kanssa

29.10.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Pysyvien edustajien komitea (Coreper) hyväksyi 21. lokakuuta 2015 Euroopan parlamentin kanssa sovitun kompromissipaketin asetuksesta, jolla helpotetaan kansalaisten vapaata liikkuvuutta yksinkertaistamalla tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä koskevia vaatimuksia EU:ssa

Asetuksen
tavoitteena on yksinkertaistaa menettelyjä esitettäessä toisessa
jäsenvaltiossa yleisiä asiakirjoja väestörekisteriasioissa, kuten
syntymän, kuoleman, avioliiton ja parisuhteen rekisteröimisen
yhteydessä, tai yleisiä asiakirjoja todisteeksi merkinnättömästä
rikosrekisteriotteesta. Asetus kattaa myös yleiset asiakirjat, joita
EU-kansalaisia voidaan vaatia esittämään, mikäli he haluavat äänestää
ja/tai asettua ehdokkaaksi Euroopan parlamentin vaaleissa tai
kunnallisvaaleissa. 

Asetuksen ansiosta ei tarvita laillistamista
tai muita muodollisuuksia, mikä edistää osaltaan suoraan kansalaisten
Euroopan luomista. 

“Olen hyvin tyytyväinen siihen, että Coreper
vahvisti tänään puheenjohtajavaltio Luxemburgin ja Euroopan parlamentin
saavuttaman yhteisymmärryksen. Olen vakuuttunut siitä, että väline
tuottaa lisäarvoa ja hyötyä kaikille. Sillä on erityisen tärkeä vaikutus
kansalaisiin, joiden täytyy hoitaa asioita rajojen yli. Se helpottaa
heidän jokapäiväistä elämäänsä merkittävästi”, totesi Luxemburgin
oikeusministeri ja neuvoston puheenjohtaja Félix Braz. 

Seuraavat vaiheet 

Euroopan parlamentin oikeudellisten
asioiden valiokunnan hyväksyttyä kompromissipaketin 12. marraskuuta 2015
lainsäädäntötekstit palaavat neuvostoon joulukuussa 2015 poliittisen
yhteisymmärryksen vahvistamiseksi. Sen jälkeen lingvistijuristit
viimeistelevät ne ennen kuin neuvosto vahvistaa ensimmäisen käsittelyn
kantansa. 

Tämän jälkeen Euroopan parlamentin täysistunto äänestää teksteistä toisessa käsittelyssä.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments