Valtiovarainministeriö: Kiinteistöverolakiin muutoksia

24.9.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallitus esittää kiinteistöverolain muutoksia. Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentti voi olla enintään 1,00 prosenttiyksikköä kunnan määräämää vakituisten asuinrakennusten veroprosentin enimmäismäärä korkeampi nykyisen 0,6 prosenttiyksikön sijasta.

Voimalaitosrakennuksen ja -rakennelman kiinteistöveroprosentin
enimmäismäärä korotetaan 2,85 prosentista 3,10 prosenttiin.
Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin enimmäismäärä korotetaan
3,00 prosentista 4,00 prosenttiin, ja rakentamattoman rakennuspaikan
määritelmää tarkistetaan muun muassa rakennuspaikkaa koskevien
rakennuskieltojen osalta.

Yleisen kiinteistöveroprosentin
vaihteluväli korotetaan 0,80—1,55 prosentista 0,86—1,80 prosenttiin ja
vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,37—0,80 prosentista
0,39—0,90 prosenttiin.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan
mahdollisimman pian. Sitä sovelletaan vuodelta 2016 toimitettavassa
kiinteistöverotuksessa, kuitenkin siten, että yleisen
kiinteistöveroprosentin ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentin
vaihteluvälin muutosta sovelletaan ensimmäisen kerran vasta vuodelta
2017 toimitettavassa verotuksessa.

Vaikutukset julkiseen talouteen

Muutosten arvioidaan lisäävän kiinteistöverotuloja
yhteensä 25 miljoonalla eurolla vuodesta 2016 ja 50 miljoonalla eurolla
vuodesta 2017.

Vaikutukset kiinteistönomistajille

Alarajojen korotusten johdosta yleisen
kiinteistöveroprosentin piiriin kuuluvien kiinteistöjen verorasitus
nousee enintään 0,06 prosenttiyksiköllä eli 7,5 prosentilla vuonna 2017
ja vakituisten asuinrakennusten verorasitus enintään 0,02
prosenttiyksiköllä eli 5,4 prosentilla.

Voimalaitosten kiinteistöverorasitus nousee enintään 0,25 prosenttiyksiköllä eli 8,7 prosentilla.

Vapaa-ajanasunnon verorasitus nousee enintään 0,4 prosenttiyksiköllä
eli 41 prosentilla. Keskimääräinen nousu olisi 64 euroa enimmäismäärää
nyt soveltavissa kunnissa, jos kunnat nostavat veroprosentin uuteen
enimmäismäärään.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments