KKO 2015:60: Perintäyhtiön vaatimus pikaluoton kohtuuttomasta viivästyskorosta hylättiin

15.9.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kuluttajasopimuksen kohtuuttomuus arvioitava viran puolesta

Korkein oikeus (KKO) on tänään antamallaan tuomiolla pitänyt ennallaan
hovioikeuden tuomion, jolla hylättiin perintäyhtiön vaatimus 2000 euron
luotolle maksettavasta 118,80 prosentin viivästyskorosta.

Lahtelaismies
oli tehnyt pikaluottoja myöntävän yrityksen kanssa internetissä
sopimuksen 2000 euron luotosta. Vakioehtojen mukaan luoton nimellinen
vuosikorko oli ollut 118,80 prosenttia. Miehen jätettyä luottonsa
maksamatta yritys myi häntä koskevan saatavansa perintäyhtiölle.
Perintäyhtiö nosti Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa miestä vastaan kanteen
ja vaati mieheltä maksamattoman pääoman lisäksi luoton nimelliskoron
suuruista viivästyskorkoa. Mies ei vastannut kanteeseen.

Vaikka
mies ei vastustanut kannetta, käräjäoikeus hylkäsi viivästyskorkoa
koskevan vaatimuksen siltä osin kuin se ylitti lakisääteisen
viivästyskoron. Tällä hetkellä viivästyskorko on 7,5 prosenttia.
Itä-Suomen hovioikeus piti tuomion ennallaan.

KKO katsoi, että
kuluttajasopimusten kohtuuttomia ehtoja koskevasta direktiivistä ja sitä
koskevasta EU:n tuomioistuimen oikeuskäytännöstä seuraa, että
tuomioistuimilla on velvollisuus viran puolesta tutkia, perustuivatko
vaatimukset kuluttajasopimuksessa olevaan kohtuuttomaan vakioehtoon.
Unionin oikeudesta seuraa, että tuomioistuimen tehtävät
kuluttajariidoissa ovat huomattavasti laajemmat kuin yleensä
riita-asioissa.

Jos ehto todetaan kohtuuttomaksi, se ei
direktiivin mukaan sido kuluttajaa. Tämä merkitsee KKO:n mukaan sitä,
että tuomioistuimen on jätettävä kohtuuton ehto kokonaan huomioon
ottamatta eikä ehtoa voida muuttaa tai korvata lain säännöksellä.

KKO
katsoi, että tässä tapauksessa viivästyskorko perustui sovittuun
luottokorkoon. KKO:n tuomion mukaan luottokorkoja koskevia vakioehtoja
ei kuitenkaan ollut laadittu selkeästi ja ymmärrettävästi ja ne olivat
kuluttajan kannalta kohtuuttomia. Kohtuuttomat ehdot eivät sitoneet
kuluttajaa. Tämän johdosta myös vaatimus viivästyskorosta oli selvästi
perusteeton.

Tiedote: Perintäyhtiön vaatimus pikaluoton kohtuuttomasta viivästyskorosta hylättiin

Ratkaisu: KKO:2015:60

Velkomus Korko – Viivästyskorko Kuluttajansuoja
Oikeudenkäyntimenettely – Selvästi perusteeton vaatimus Euroopan unionin oikeus
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments