TEM: Suurten pörssiyhtiöiden yhteiskuntavastuuraportointi EU-sääntelyn piiriin

29.9.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 29.9.2014 tilinpäätösdirektiivin muutoksen koskien yritysten muuta kuin taloudellista tietoa. Päätöksen myötä suurten pörssiyhtiöiden tulee jatkossa raportoida myös vastuullisuudestaan

Tilinpäätösdirektiivin muutoksella halutaan lisätä yritysten
tiedottamista niiden työntekijöiden oikeuksia ja ympäristöä koskevista
asioista. 

Suurten pörssiyhtiöiden ja muiden yleisen edun kannalta merkittävien
yritysten tulee jatkossa antaa selvitys siitä, miten ne edistävät
työhyvinvointia ja työturvallisuutta sekä työntekijöiden osallistumista,
ihmisoikeuksia, ympäristönsuojelua sekä korruption torjuntaa. 

Selvityksessä tulee kuvata lyhyesti yhtiön liiketoimintamallia sekä
kertoa vastuullisuustoimintaan liittyvistä riskeistä ja niiden hallinnasta.
Lisäksi yrityksen tulee raportoida, miten se edistää
monimuotoisuutta eli miten henkilöstöpolitiikassa huomioidaan esimerkiksi
eri kansalaisuudet, henkilöstön ikärakenne ja sukupuolten välinen tasa-arvo.
Lisäksi tulee kertoa millaisia tuloksia monimuotoisuuden
edistämisellä on saavutettu. 

 – Neuvoston päätös on tärkeä askel kohti kattavampaa
yritysten yhteiskuntavastuuta, työministeri Lauri Ihalainen katsoo. – Sijoittajat
ja kuluttajat ovat entistä tietoisempia yrityksen yhteiskuntavastuun
tärkeydestä.  Raportointivelvoite lisää läpinäkyvyyttä ja auttaa myös
yrityksiä ennakoimaan mahdollisia liiketoiminnan riskejä. 

Hallitus on myös omistajapolitiikan periaatteissaan korostanut
yhteiskuntavastuun tärkeyttä.

Direktiivin muutos koskee sellaisia yrityksiä, jotka täyttävät kaksi
kolmesta kriteeristä: yrityksellä on vähintään 500 työntekijää, yrityksen
liikevaihto on 40 miljoonaa euroa tai yrityksen tase on vähintään 20 miljoonaa
euroa. Monimuotoisuuden osalta henkilömäärän raja on 250 työntekijää.

Jäsenmaiden on saatettava direktiivi voimaan viimeistään syyskuussa 2016.
Raportointivelvoite tulee siten koskemaan tilikautta 2017.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments