VM:n budjettiehdotus: Asiakohtaisia vähimmäispalkkioita ja tuntipalkkiota korotetaan 5 prosentilla 1.1.2014 lukien.

8.8.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valtiovarainministeriö esittää, että oikeusapupalkkio nousisi 5 %

Asiakohtaisia vähimmäispalkkioita ja tuntipalkkiota korotetaan 5 prosentilla 1.1.2014 lukien.

Vuonna
2012 yksityinen avustaja määrättiin 33 442 asianosaiselle. Yksityisille
asiamiehille oikeusavusta suoritettavista kustannuksista 76 % kertyi
käräjäoikeuksista ja 18 % hovioikeuksista. Keskimääräinen korvaus
asianosaista kohti oli 1 137 euroa. Oikeusavun tuomioistuinasioista
rikosasiat ovat määrällisesti ja kustannuksiltaan suurin asiaryhmä.
Yksityishenkilön velkajärjestelylain mukaiset korvaukset olivat noin 1,8
milj. euroa. Syytteestä vapautettujen oikeudenkäyntikulujen korvaukset
olivat noin 3,8 milj. euroa. Konkurssilain mukaisten julkisselvittäjien
palkkiot olivat noin 0,5 milj. euroa.

50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset

Oikeusministeriö: “Oikeusavun vähimmäispalkkioiden korottamiseen ministeriö on ehdottanut
0,9 miljoonaa euroa. Korotuksilla pyritään varmistamaan kokeneiden
avustajien halukkuus hoitaa oikeusaputoimeksiantoja. Tämä osaltaan
turvaisi vähävaraisten henkilöiden mahdollisuudet saada korkealaatuista
oikeusapua.”

OM:n ehdotus valtion talousarvioon 2014: Oikeuslaitoksen rakenteiden ja tietojärjestelmien uudistamista jatketaan

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments