Eu:n tuomioistuin: 50 vuotta välitöntä oikeusvaikutusta kansalaisten ja yritysten eduksi

7.5.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Yksityiset ovat voineet asiassa Van Gend & Loos vuonna 1963 annetusta tuomiosta lähtien vedota kansallisissa viranomaisissa ja tuomioistuimissa suoraan unionin oikeuteen


Unionin tuomioistuin antoi 5.2.1963 tuomion asiassa Van Gend & Loos1 vastauksena hollantilaisen tuomioistuimen (Tariefcommissie) esittämään ennakkoratkaisukysymykseen. Kansallisen tuomioistuimen ratkaistavana oli oikeudenkäynti, jossa vastakkain olivat hollantilainen Van Gend & Loos -niminen kuljetusyritys ja Alankomaiden verohallinto ja jossa oli kyse tulleista, jotka kyseisen yrityksen oli maksettava tuotuaan tavaroita Saksasta Alankomaihin. Yritys katsoi, että tullien määrä oli ristiriidassa ETY:n perustamissopimuksen sen säännön kanssa, jossa asetetaan jäsenvaltioille kielto korottaa tulleja niiden keskinäisissä kauppasuhteissa. Verohallinto puolestaan katsoi, ettei yritys voinut vedota tähän sääntöön, koska sillä luotiin velvoitteita ainoastaan muihin jäsenvaltioihin nähden.


 


Unionin tuomioistuin vahvisti tuomiossaan yhden Euroopan unionin oikeuden perustavanlaatuisista periaatteista eli välittömän oikeusvaikutuksen periaatteen. Tämän periaatteen mukaan unionin oikeudella ei luoda jäsenvaltioille ainoastaan vastavuoroisia velvoitteita vaan sillä luodaan kansalaisille ja yrityksille välittömiä vaikutuksia, joilla näille luodaan yksilökohtaisia oikeuksia, joita kansallisten viranomaisten ja tuomioistuinten on vaalittava.
Tuomion julistamisen kunniaksi unionin tuomioistuimessa järjestetään 13.5.2013 konferenssi. Tilaisuudessa, johon kaikilta oikeuden aloilta ja yliopistomaailmasta olevat edustajat ovat voineet ilmoittautua sähköisesti, käsitellään tuomion sisältöä, sen seurauksia ja siitä seuranneen oikeuskäytännön eri näkökohtia.  Unionin tuomioistuimen 60-vuotispäivänsä kunniaksi joulukuussa 2012 julkaisema teos osoitti tuomioistuimen halua avautua sitä ympäröivään oikeudelliseen maailmaan, ja tämän saman hengen mukaisesti puheenvuoroja konferenssissa esittävät useat unionin tuomioistuimen ulkopuolelta tulevat puhujat.
Ensimmäistä kertaa tuomioistuimen historian aikana myös yleisö voi seurata keskustelua suorana unionin tuomioistuimen internetsivustolla


 


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments