Maanmittaustoimituksessa tapahtunut virhe voitiin korjata asiavirheen korjaamisena

10.4.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2013:22
Kiinteistönmuodostamislaki – Rajankäynti – Virheen korjaaminen

Asianosaisten tyydyttyä toimituksessa suoritettuihin rajankäynteihin
toimitusinsinööri oli ennen toimituksen merkitsemistä
kiinteistörekisteriin päättänyt, että toimitus otetaan osaksi uudelleen
käsiteltäväksi, koska rajaa tietyllä rajaosuudella ei ollut
toimituksessa käyty maastossa löydettyjen pyykkien mukaisesti entiseen
paikkaansa. Rajan paikka mainituilta osin oli toimituksessa määritetty
virheellisesti sen vuoksi, että toimitusinsinööri oli tulkinnut
toimituskarttoja virheellisesti.

Kysymys siitä, onko rajankäynti mainituilta osin voitu ottaa
kiinteistönmuodostamislain 271 §:n 1 momentin ja 275 §:n nojalla
uudelleen käsiteltäväksi asiavirheen korjaamista koskevassa
toimituksessa.

KKO:2013:22

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments