Risen toimintakertomus: Uusintarikollisuus laski

27.3.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) vuoden 2012 toimintakertomuksen mukaan uuteen rikokseen syyllistyi kolmen vuoden seuranta-ajalla 46,2 prosenttia vankilasta vapautuneista, kun vastaava luku edellisvuonna oli 49,8 prosenttia

Sama kehitys koski myös yhdyskuntapalvelun suorittaneita. Kun vuonna
2011 yhdyskuntapalvelun suorittaneista vankilaan, takaisin
yhdyskuntapalveluun tai valvontarangaistukseen tuomittiin 28,7
prosenttia, niin viime vuonna heidän osuutensa laski 27,5 prosenttiin.

Uusimisella tarkoitetaan sitä, että vankilasta vapautumisen tai
yhdyskuntapalvelun päättymisen jälkeen on tehty rikos, josta on
seurannut uusi tuomio ja uusi seuraamus seurantajakson aikana. Jatkossa
seuranta-aikaa tullaan kasvattamaan viiteen vuoteen mm. tutkinnan ja
oikeuskäsittelyn keston vaikutuksien eliminoimiseksi laskennassa.


Kohti avoimempaa

Eri seuraamusten täytäntöönpanon hinta vaihtelee.
Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpano on huomattavasti edullisempaa kuin
vankeusrangaistusten täytäntöönpano. Täytäntöönpano suljetussa
laitoksessa tulee kalliimmaksi kuin avolaitoksessa tai koevapaudessa.

Risen toimintakertomuksen mukaan päivä yhdyskuntaseuraamuksessa
maksoi viime vuonna 14 ( 11) euroa, suljetussa vankilassa 211 ( 205 )
euroa, avolaitoksessa 170 ( 156 ) ja valvotussa koevapaudessa 67 ( 59 )
euroa.

Viime vuoden aikana käyttöönotettu valvonta- eli pantarangaistus
maksoi korkeiden aloituskustannusten johdosta 182 euroa päivässä.
Jatkossa hinnan arvioidaan putoavaan noin kolmannekseen siitä.


Vankiluku laski edelleen

Vapaudesta vankilaan tulleiden vankien määrä laski lähes kuusi
prosenttia ( 5,7 %) 6066:een. Tähän vaikutti poliisin tietoon tulleen
rikollisuuden määrän vähentyminen. Myös keskimääräinen vankiluku laski
edelleen hieman eli 26 vangilla ollen viime vuonna 3236.

Tutkintavankien ja ulkomaalaisvankien määrä sen sijaan on edelleen
kasvanut. Ulkomaalaisvankeja oli 14,5 % kaikista vangeista.
Ulkomaalaisten vankien päivittäinen keskimäärä oli 470 ( 444 ).
Tutkintavangeista ulkomaalaisia oli jo noin kolmannes.

Naisia vangeista oli päivittäin keskimäärin noin 7 %. Valvotussa koevapaudessa oli päivittäin keskimäärin 150 vankia.


Uusi yhdyskuntaseuraamus

Yhdyskuntapalveluksi muuntokelpoisten vankeusrangaistusten määrä
vähentyi. Selvimmin tähän on vaikuttanut törkeiden rattijuopumusten
määrän lasku noin 1000 edellisvuoteen verrattuna..
Yhdyskuntaseuraamuksia suoritti viime vuonna 3645 asiakasta päivässä.

Ensimmäiset valvontarangaistukset tulivat täytäntöönpanoon vuoden
2012 alussa. Rangaistuksen suorittajia oli vuoden aikana keskimäärin 18
päivässä. Kaikkiaan täytäntöön pantavaksi viime vuonna tuli yhteensä 198
valvontarangaistusta.


Taattua turvallisuutta

Turvallisuuden osalta tilanne säilyi toimintakertomuksen mukaan
hyvänä. Karkaamiset suljetuista laitoksista lisääntyivät hieman
edellisestä vuodesta, kun taas luvatta poistumiset avolaitoksista ja
poistumisluvilta palaamatta jäämiset vähenivät.

Avolaitossijoitusten onnistuminen pysyi vuoden 2011 tasolla,
avolaitossijoituksista onnistui 84 %. Valvotun koevapauden suoritti
loppuun 83 % aloittaneista ja yhdyskuntapalvelun aloittaneista palvelun
suoritti loppuun 82 %.

Vankien välinen väkivalta väheni hieman edellisestä vuodesta.


Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments