Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
20.9.2018 Oikeusuutiset

Osakkeen arvoksi lahjaverotuksessa katsotiin substanssiarvoa pienempi matemaattinen arvo

KHO:2018:129 Lahjaverotus – Käypä arvo – Osakkeen todennäköinen luovutushinta – Lunastuslauseke A oli vuonna 2012 lahjoittanut tyttärelleen B:lle X-konsernin emoyhtiön osakkeita. Yhtiöjärjestykseen sisältyvän lunastuslausekkeen mukaan osakkeenomistajilla oli ensisijainen ja yhtiöllä toissijainen oikeus lunastaa ulkopuoliselle uudelle omistajalle siirtyvä osake. Lunastusoikeus ei koskenut luovutusta omille tai muiden osakkeenomistajien jälkeläisille suoraan alenevassa polvessa.…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/osakkeen-arvoksi-lahjaverotuksessa-katsotiin-substanssiarvoa-pienempi-matemaattinen-arvo/
9.5.2018 Oikeusuutiset

OM:n työryhmä ehdottaa asunto-osakeyhtiöiden purkavan uusrakentamisen helpottamista

Purkavan uusrakentamisen helpottamisella voidaan uudistaa asuntokantaa Työryhmä luovutti mietintönsä 8.5.2018 oikeusministeri Antti Häkkäselle. Työryhmän ehdotuksen tarkoituksena on helpottaa asunto-osakeyhtiön päätöksentekoa, jotta päätöksiä purkavasta uusrakentamisesta voitaisiin tehdä nykyistä yksinkertaisemmin. Mietinnössään työryhmä esittää erilaisia keinoja, joilla hankkeita voidaan edistää niin, että samalla turvataan osakkaiden asuminen ja asuntovarallisuuden arvo sekä yhtiön ja osakkaiden…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/omn-tyoryhma-ehdottaa-asunto-osakeyhtioiden-purkavan-uusrakentamisen-helpottamista/
17.5.2017 Oikeusuutiset

Yhtiöjärjestyksen muutos voitiin jättää rekisteröimättä kun selvitystä kaikkien osakkaiden suostumuksesta ei ollut esitetty

Markkinaoikeus: Kaupparekisteri-ilmoitus – lunastusehdon lisääminen yhtiöjärjestykseen Markkinaoikeus toteaa, että valittajan yhtiöjärjestyksen muutoksessa on viimeksi mainitulta osin ollut kysymys osakeyhtiölain 5 luvun 29 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetusta tilanteesta. Ottaen huomioon, että kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestykseen ei aikaisemmin ole sisältynyt lainkaan määräyksiä yhtiön oikeudesta lunastaa osakkeenomistajan osake, mainitun säännöksen nojalla kiinteistöosakeyhtiön kaikilta…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/yhtiojarjestyksen-muutos-voitiin-jattaa-rekisteroimatta-kun-selvitysta-kaikkien-osakkaiden-suostumuksesta-ei-ollut-esitetty/
9.3.2016 Oikeusuutiset

I-SHO: Enemmistöosakkeenomistajat olivat tahallaan väärinkäyttäneet vaikutusvaltaansa yhtiössä

I-SHO:2016:3 Osakeyhtiö – Vaikutusvallan väärinkäyttö – Osakkeiden lunastaminen – Lunastushinta – Samastaminen Kysymys siitä, olivatko yhtiön enemmistöosakkeenomistajat (B ja C) osakeyhtiölain 23 luvun 1 §:n mukaisesti tahallaan väärinkäyttäneet vaikutusvaltaansa yhtiössä (E). Käräjäoikeus oli katsonut, että kantajana ollut osakkeenomistaja (A) ei ollut näyttänyt väärinkäyttöä tapahtuneen ja hylännyt kanteen. Hovioikeus arvioi enemmistöosakkeenomistajien…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/i-sho-enemmistoosakkeenomistajat-olivat-tahallaan-vaarinkayttaneet-vaikutusvaltaansa-yhtiossa/
14.10.2013 Oikeusuutiset

Uusi osakeyhtiölaki herätti tehottoman lunastuslausekkeen henkiin

KKO:2013:75 Osakeyhtiö – Osakkeen lunastaminen – Lunastuslauseke Kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestykseen sisältyvää lunastuslauseketta oli muutettu vuonna 1981 siten, ettei uusi lunastuslauseke vastannut tuolloin voimassa olleen vuoden 1978 osakeyhtiölain pakottavia säännöksiä lunastusvaatimuksen esittämiselle määrätyn ajan osalta. Tällaista lunastuslauseketta on sanotun lain nojalla pidetty tehottomana, mistä on katsottu seuraavan, ettei osakeyhtiössä ole ollut lunastusoikeutta…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/uusi-osakeyhtiolaki-heratti-tehottoman-lunastuslausekkeen-henkiin/