Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
3.9.2019 Lausunnot

Lausunto HE:stä terveydenhuoltolain muuttamisesta; lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen antaminen

Dnro 34/2019 Lausuntopyyntönne: STM049:00/2019; STM/2103/2019, 3.7.2019 HALLITUKSEN ESITYS TERVEYDENHUOLTOLAIN MUUTTAMISESTA; LÄÄKETIETEELLISTEN ASIANTUNTIJALAUSUNTOJEN ANTAMINEN Henkilövahinkojen korvaamista koskevissa riidoissa on usein keskeisenä kysymyksenä lääketieteellisen näytön arvioiminen ja sen perusteella tehtävät johtopäätökset. Kun Valvira lopetti vakuutuslääketieteellisten lausuntojen antamisen, lausuntoasioiden määrä oli vuosittain 100–150 asiaa sen oman ilmoituksen mukaan. Tämä lienee luotettavin arvio siitä,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/lausunto-hesta-terveydenhuoltolain-muuttamisesta-laaketieteellisten-asiantuntijalausuntojen-antaminen/
14.9.2018 Oikeusuutiset

KKO esittää laissa säädettäväksi velvollisuuden vakuutuslääketieteellisten lausuntojen antamiseen

Korkein oikeus esittää lainsäädännön täydentämistä siten, että Valviran tehtäväksi säädettäisiin työtapaturma- ja ammattitautiasioissa antaa KKO:lle pyynnöstä vakuutuslääketieteellisiä asiantuntijalausuntoja. Esityksessään KKO toteaa, että tällä hetkellä ei käytettävissä ole tahoa, joka olisi velvollinen antamaan vakuutusoikeudellisessa asiassa lääketieteellisen lausunnon tai joka antaisi sellaisen vapaaehtoisesti. Aiemmin lausuntoja antoi Valvira, joka kuitenkin marraskuussa 2011 ilmoitti…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/kko-esittaa-laissa-saadettavaksi-velvollisuuden-vakuutuslaaketieteellisten-lausuntojen-antamiseen/
5.10.2017 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus turvapaikanhakijan esittämien olosuhteiden arvioinnin asianmukaisuudesta psykologisilla testeillä

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Direktiivi 2011/95/EU – Pakolaisaseman tai toissijaisen suojeluaseman myöntämisedellytyksiä koskevat vähimmäisvaatimukset – 4 artikla — Tosiseikkojen ja olosuhteiden arviointi — Arviointitavat – Psykologiset testit – Pelko joutua vainotuksi sukupuolisen suuntautumisen vuoksi – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 1 artikla – Ihmisarvo – 7 artikla – Oikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-turvapaikanhakijan-esittamien-olosuhteiden-arvioinnin-asianmukaisuudesta-psykologisilla-testeilla/
12.4.2017 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta tieliikennelaiksi

Dnro 08/2017 Lausuntopyyntönne: LVM/417/03/2013, 15.2.2017 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA TIELIIKENNELAIKSI JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on pyydetty asiantuntijalausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Asianajajaliitto lausuu seuraavaa. Liikennerikokset ja seuraamusjärjestelmä: liikennevirhemaksu sekä ajoneuvokohtainen liikennevirhemaksu Hallituksen esityksessä todetaan sivulla 152: Lainvalmistelussa on ollut rikesakon käytön laajentamisen…

https://asianajajaliitto.fi/2017/04/lausunto-he-luonnoksesta-tieliikennelaiksi/
29.3.2017 Lausunnot

Lausunto VN:n asetusehdotuksesta Tullin voimankäyttövälineistä ja tullimiehen oikeudesta kantaa voimankäyttövälineitä

Dnro 14/2017 Lausuntopyyntönne: VM/302/03.01.01/2017, VM/304/03.01.04/2017, 8.3.2017 LAUSUNTO EHDOTUKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TULLIN VOIMANKÄYTTÖVÄLINEISTÄ JA TULLIMIEHEN OIKEUDESTA KANTAA VOIMANKÄYTTÖVÄLINEITÄ SEKÄ LUONNOKSESTA VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUKSEKSI TULLIN VOIMAKEINOISTA SEKÄ KULKUNEUVON PYSÄYTTÄMISESTÄ Suomen Asianajajaliitolta on pyydetty asiantuntijalausuntoa luonnoksista yllä yksilöidyiksi asetuksiksi. Asianajajaliitto lausuu seuraavaa. Asianajajaliitto pitää myönteisenä sitä, että voimankäyttöä koskevat normit tulevat olemaan viranomaisen määräystä…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/lausunto-vnn-asetusehdotuksesta-tullin-voimankayttovalineista-ja-tullimiehen-oikeudesta-kantaa-voimankayttovalineita/
2.11.2016 Oikeusuutiset

Anneli Auerin seksuaalirikostuomiota koskeva purkuhakemus hylättiin

Hakemuksen tueksi ei ollut esitetty sellaisia olennaisia uusia seikkoja, joita ei olisi käsitelty jo aiemmassa oikeudenkäynnissä Korkein oikeus (KKO) on hylännyt hakemuksen, jolla Anneli Auer haki Turun hovioikeuden antaman tuomion purkamista. Hovioikeus tuomitsi Auerin kesäkuussa 2013 yhteensä 7 vuoden ja 6 kuukauden mittaiseen vankeusrangaistuksen seksuaalirikoksista ja eräistä muista rikoksista. Purkuhakemuksessaan…

https://asianajajaliitto.fi/2016/11/anneli-auerin-seksuaalirikostuomiota-koskeva-purkuhakemus-hylattiin/
19.11.2015 Oikeusuutiset

KKO arvioi anonyymia asiantuntijalausuntoa

KKO:2015:86 Perätön lausuma viranomaismenettelyssä Asiantuntija – Asianosaisen käyttämä asiantuntija Todistelu – Hyödyntämiskielto Oikeudenkäyntimenettely – Prosessinjohto Käräjäoikeus oli tuominnut A:n rangaistukseen kahdesta perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä. Keskeisenä syytettä tukevana näyttönä syyttäjä oli vedonnut A:lle suoritettua kielianalyysiä koskevaan lausuntoon, jonka laatijaa ei ollut nimeltä yksilöity. Hovioikeus katsoi kysymyksen olevan niin sanotusta anonyymistä todistelusta…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/kko-arvioi-anonyymia-asiantuntijalausuntoa/
23.6.2014 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus vapaata liikkuvuutta koskevassa asiassa

Henkilöiden vapaa liikkuvuus – Sosiaaliturva – Toisessa jäsenvaltiossa aiheutuneiden sairauskulujen korvaaminen – Ennakkolupa – Ilmaisun ”tehokkuudeltaan samantasoinen hoito” ulottuvuus – Aineellisten resurssien puute sairaalassa – Ennakkoluvan oikeuttavan puutteen alueellinen laajuus Tribunalul Sibiu esittää nyt käsiteltävässä ennakkoratkaisupyynnössä sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-vapaata-liikkuvuutta-koskevassa-asiassa/