Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
22.10.2020 Oikeusuutiset

P-SHAO: Keinotekoiseksi katsottavan yritysjärjestelyn pääasiallisena syynä oli pidettävä veron välttämistä

Pohjois-Suomen HAO: Ennakkoratkaisu – Yritysjärjestely – Kokonaisjakautuminen – Sarjatoimi – Veron kiertäminen Ennakkoratkaisun hakija A ja hänen veljensä B omistivat kumpikin noin 45,7 prosenttia elinkeinotoimintaa harjoittavan osakeyhtiön X Oy:n osakekannasta. A ja B aikoivat toteuttaa jäljempänä selostetun kolmivaiheisen järjestelyn. Järjestelyn ensimmäisessä vaiheessa A ja B perustaisivat uuden osakeyhtiön Y Holding…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/p-shao-keinotekoiseksi-katsottavan-yritysjarjestelyn-paaasiallisena-syyna-oli-pidettava-veron-valttamista/
27.10.2017 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio sijoittautumisvapautta koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Sijoittautumisvapaus – Rajat ylittävä yritysjärjestely – Yhtiön sääntömääräisen kotipaikan siirtäminen tosiasiallista kotipaikkaa muuttamatta – Kieltäytyminen poistamasta yhtiötä kaupparekisteristä – Kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan kaupparekisteristä poistaminen edellyttää yhtiön purkamista selvitysmenettelyn päätteeksi – Sijoittautumisvapauden soveltamisala – Sijoittautumisvapauden rajoitus – Velkojien, vähemmistöosakkaiden ja työntekijöiden suojelu – Väärinkäytösten estäminen Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt …

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/eun-tuomioistuimen-tuomio-sijoittautumisvapautta-koskevassa-asiassa/
10.12.2020 Lausunnot

Lausunto elintarvikemarkkinalain, oikeudenkäynnistä markkinaoikeudesta annetun lain sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle Lausuntopyyntönne 19.11.2020 / HE 199/2020 vp  LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAEIKSI ELINTERVIKEMARKKINALAIN, OIKEUDENKÄYNNISTÄ MARKKINAOIKEUESSA ANNETUN LAIN 1 LUVUN 2 JA 6 §:N SEKÄ SAKON TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA ANNETUN LAIN 1 §:N MUUTTAMISESTA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokuntaa mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/lausunto-elintarvikemarkkinalain-oikeudenkaynnista-markkinaoikeudesta-annetun-lain-seka-sakon-taytantoonpanosta-annetun-lain-muuttamisesta/
25.11.2020 Nimitysuutiset

Nimityksiä Asianajotoimisto MK-Law Oy:ssä

Varatuomari, OTK, KTM Anna Kass on nimetty Asianajotoimisto MK-Law Oy:n Counseliksi 16.11.2020 alkaen. Annalla on yli 10 vuoden työkokemus muun muassa Fondialta, PricewaterhouseCoopers Oy:ltä ja Widman & Hannes Snellmannilta.    Paluumuutto kuuden vuoden Tanskassa asumisen jälkeen vahvisti Annan päätöstä palata yritysjuridiikan pariin. Vuodet Kööpenhaminassa perehdyttivät sekä tanskalaiseen yrityskulttuuriin että tiedeyhteisöön,…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/nimityksia-asianajotoimisto-mk-law-oyssa/
15.5.2020 Lausunnot

Asianajajaliiton lausunto kilpailulain 26 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Asianajajaliitto katsoo, ettei ehdotettu väliaikainen määräajan pidennys ole tarpeellinen. Koronakriisin aiheuttamiin ongelmiin yrityskauppavalvonnassa tulisi ensisijaisesti soveltaa olemassa olevan lain tiedonsaantia turvaavia toimivaltuuksia.   Joka tapauksessa ehdotettua väliaikaista lainmuutosta tulee tarkentaa siten, että määräajan pidennys on enintään 10 työpäivää pidennettävää määräaikaa ei sovelleta takautuvasti järjestelyihin, jotka on saatettu vireille ennen muutoksen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/05/asianajajaliiton-lausunto-kilpailulain-26-%c2%a7n-valiaikaisesta-muuttamisesta/
31.3.2020 Lausunnot

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntöön koskien luonnosta hallituksen esitykseksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö (”TEM”) on pyytänyt lausuntoa 28.2.2020 päivätystä luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain (13.4.2012/172 muutoksineen; ”yritysostolaki”) muuttamisesta (hallituksen esityksen luonnos ja lopullinen versio yhdessä kumpikin ”HE”). Lakiin ehdotetaan lisättäviksi muun muassa uudet säännökset Euroopan unioniin (”EU”) tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitettujen puitteiden perustamisesta…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/lausunto-tyo-ja-elinkeinoministerion-lausuntopyyntoon-koskien-luonnosta-hallituksen-esitykseksi-ulkomaalaisten-yritysostojen-seurannasta-annetun-lain-muuttamisesta/
5.11.2019 Nimitysuutiset

Nimityksiä Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:ssä

Asianajaja, OTM Noora Britschgi on nimitetty Senior Associateksi Environment and Natural Resources -ryhmään. Asianajaja, LL.M. Jussi Ekonen on nimitetty Senior Associateksi Yritysjärjestelyt-ryhmään. OTM Henrik Hautamäki on nimitetty Senior Associateksi Yritysjärjestelyt-ryhmään. OTM Isabella Kartila on nimitetty lakimieheksi Vero-ryhmään. OTK Erkko Korhonen on nimitetty Specialist Partneriksi (IP&Tech). OTM Paula Laakso on nimitetty…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/nimityksia-hannes-snellman-asianajotoimisto-oyssa/
18.10.2019 Nimitysuutiset

Nimityksiä Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:ssä

Asianajaja, VTM, senior associate -lakimies Sanna Alku on nimitetty counsel-lakimieheksi 1.10.2019 alkaen. OTM, VT, KTM, associate-lakimies Teemu Auressalmi on nimitetty senior associate -lakimieheksi 1.10.2019 alkaen. Sylvie Daoud on nimitetty viestinnän asiantuntijaksi 10.6.2019 alkaen. Asianajaja, associate-lakimies Stina Europaeus on nimitetty senior associate -lakimieheksi 1.10.2019 alkaen. Asianajaja, associate-lakimies Juho Hellgren on nimitetty…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/nimityksia-asianajotoimisto-castren-snellman-oyssa-2/
14.10.2019 Nimitysuutiset

Nimityksiä Eversheds Asianajotoimisto Oy:ssä

Henry Firtser on aloittanut Junior Associatena 8.4.2019. Firtser on erikoistunut kiinteistöihin, rakentamiseen ja ympäristöön. Else Leppänen on aloittanut Junior Associatena 1.7.2019. Leppänen on erikoistunut tietosuoja- ja kuluttajansuoja-asioihin. KTM Antti Liimatainen aloittaa 1.11.2019 Senior Advisorina. Liimatainen on erikoistunut yritysjärjestelyihin. Asianajaja, VT Heidi Markus on aloittanut Senior Associatena 18.3.2019. Markus on erikoistunut…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/nimityksia-eversheds-asianajotoimisto-oyssa/