Generic filters
Exact matches only
5.5.2022 Oikeusuutiset

Työnantajan edustaja tuomittiin viestintäsalaisuuden rikkomisesta tekijänä kun oli antanut alaistensa tehtäväksi seurata entisen työntekijän sähköpostia

KKO:2022:32 Viestintärikos – Viestintäsalaisuuden loukkaus – Välillinen tekeminen Työnantajan edustaja A oli B:n työsuhteen päättymisen jälkeen pitänyt auki tämän työsähköpostiosoitetta ja antanut muiden työntekijöiden tehtäväksi seurata sähköpostia. Korkein oikeus katsoi A:n syyllistyneen viestintäsalaisuuden loukkaukseen tekijänä. KKO:2022:32

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/tyonantajan-edustaja-tuomittiin-viestintasalaisuuden-rikkomisesta-tekijana-kun-oli-antanut-alaistensa-tehtavaksi-seurata-entisen-tyontekijan-sahkopostia/
16.11.2021 Oikeusuutiset

EIT:ltä kaksi asianajajan ja päämiehen välisen yhteydenpidon luottamuksellisuutta koskevaa ratkaisua – 8 artiklaa oli rikottu

Vasil Vasilev v. Bulgaria (application no. 7610/15) The applicant, Vasil Tonchev Vasilev, is a Bulgarian national who was born in 1958 and lives in Sofia. He is a lawyer. The case concerns the interception, recording and transcription of a telephone conversation in 2010 between the applicant and one of his…

https://asianajajaliitto.fi/2021/11/eitlta-kaksi-asianajajan-ja-paamiehen-valisen-yhteydenpidon-luottamuksellisuutta-koskevaa-ratkaisua-8-artiklaa-oli-rikottu/
17.1.2017 Lausunnot

Lausunto mietinnöstä “Luottamuksellisen viestin salaisuus – perustuslakisääntelyn tarkistaminen”

Dnro 58/2016 Lausuntopyyntönne: OM 27/41/2015, 1.11.2016 LAUSUNTO MIETINNÖSTÄ ”LUOTTAMUKSELLISEN VIESTIN SALAISUUS – PERUSTUSLAKISÄÄNTELYN TARKISTAMINEN” (OIKEUSMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA 41/2016) Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuu seuraavaa: YLEISTÄ Oikeusministeriön mietinnössä tarkastellaan uudistuvan tiedustelulainsäädännön mahdollisesti luomia perustuslain muutostarpeita luottamuksellisen viestin perustuslailliseen suojaan. Lisäksi mietinnössä arvioidaan perustuslain nykyisen sanamuodon vastaavuutta suhteessa rikostutkintakäytäntöön…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/lausunto-mietinnosta-luottamuksellisen-viestin-salaisuus-perustuslakisaantelyn-tarkistaminen/