Generic filters
Exact matches only
31.8.2023 Lausunnot

Lausunto maakaaren muutostarpeita koskevasta työryhmämietinnöstä

Oikeusministeriölle   Dnro L2023-31   Lausuntopyyntönne: VN/27926/2021, 5.6.2023 LAUSUNTO MAAKAAREN MUUTOSTARPEITA KOSKEVASTA TYÖRYHMÄMIETINNÖSTÄ   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.    Yleiset huomiot työryhmämietinnöstä   1. Voitte tässä lausua yleisesti työryhmän mietinnöstä ja muutosehdotuksista:   Asianajajaliitto pitää kannatettavana vuonna 1997 voimaan tulleen maakaaren osittaisuudistusta vastaamaan paremmin nykyolosuhteita ja…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/lausunto-maakaaren-muutostarpeita-koskevasta-tyoryhmamietinnosta/
31.1.2022 Lausunnot

Lausunto maakaaren muutostarpeista

Lausuntopalvelu.fi     KYSYMYS: Onko edellä tunnistettu maakaaren kehittämisen kannalta keskeiset toimintaympäristön muutokset? VASTAUS: Ei Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) katsoo ensinnäkin, että maakaaren säätämisen jälkeen kiinteistöjen omistamisen ja vaihdannan ympärille on käytännössä kehittynyt kokonaan uusi toimiala, kiinteistösijoitustoiminta. Muiden kuin yksityishenkilöiden ja asunto-osakeyhtiöiden asumistarkoitukseen omistamien kiinteistöjen osalta kiinteistöjen käyttö ja omistus ovat…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/lausunto-maakaaren-muutostarpeista/
21.4.2020 Oikeusuutiset

Ostaja oli itseään sitovasti luopunut oikeudesta reklamoida asunnon laatuvirheestä

HelHO:2020:4 Asuntokauppa – Laatuvirhe – Taloudellinen virhe – Vastuunrajoitus – Kaupan purkaminen Kuolinpesä oli myynyt yhden osakkaan lapselle ja tämän puolisolle kuolinpesään kuuluneen asunnon ja autotallin. Ostajat olivat ehdottaneet tarjouksessaan kaupan tekemistä myyjä vastuusta vapauttaen. Kauppakirjan ehdon mukaan ostajilla ei ollut reklamaatio-oikeutta. Kauppakirjan ehtoa reklamaatio-oikeudettomasta kaupasta pidettiin pätevänä eikä ostajilla…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/ostaja-oli-itseaan-sitovasti-luopunut-oikeudesta-reklamoida-asunnon-laatuvirheesta/
2.9.2014 Oikeusuutiset

Ovien viivästys viivästytti koko rakennusprojektia – kyse välillisestä vahingosta

KKO:2014:61 Irtaimen kauppa – Välitön vahinko – Välillinen vahinko – Sopimussakko Yleiset sopimusehdot – Vastuunrajoitus Rakennusliike A oli tilannut rakennustarvikeliike B:ltä ovia urakkakohteeseensa. B viivästyi ovien toimittamisessa ja sen takia myös A viivästyi urakan suorittamisessa. Sen johdosta A joutui maksamaan viivästyssakkoa urakan tilaajalle. A vaati vahvistettavaksi, että B oli velvollinen…

https://asianajajaliitto.fi/2014/09/ovien-viivastys-viivastytti-koko-rakennusprojektia-kyse-valillisesta-vahingosta/
13.5.2013 Oikeusuutiset

Vastuunrajotusta koskeva sopimus ei estänyt vetoamasta kiinteistön uuteen virheeseen

THO:2013:3 Antopäivä: 5.3.2013 Diaarinumero: S 12/1497 Ratkaisunumero: 515 Kiinteistön kauppa Virhevastuu Vastuunrajoitus Asiassa ei ole esitetty näyttöä siitä, mikä on ollut osapuolten yhteinen tarkoitus sopimusta laadittaessa suhteessa siihen mahdollisuuteen, että kiinteistöstä paljastuu myöhemmin uusi virhe. Myöskään sopimuksen sanamuodosta ei ole pääteltävissä onko osapuolten tarkoituksena ollut rajoittaa myyjien virhevastuuta tällaisessa tilanteessa.…

https://asianajajaliitto.fi/2013/05/vastuunrajotusta-koskeva-sopimus-ei-estanyt-vetoamasta-kiinteiston-uuteen-virheeseen/