Generic filters
Exact matches only
9.11.2023 Oikeusuutiset

Lupajuristin toimiluvan menettämistä koskevan asian siirtäminen hovioikeuden vahvennettuun kokoonpanoon ei loukannut EIS 6 artiklaa

Toivanen v. Finland (application no. 46131/19) The applicant, Kari Risto Kalevi Toivanen, is a Finnish national who was born in 1958 and lives in Sulkava (Finland). He is a lawyer licensed to act as counsel before the courts. In connection to court proceedings he himself was involved in, he wrote…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/lupajuristin-toimiluvan-menettamista-koskevan-asian-siirtaminen-hovioikeuden-vahvennettuun-kokoonpanoon-ei-loukannut-eis-6-artiklaa/
28.4.2020 Oikeusuutiset

Kuljettajan saamat kirjalliset huomautukset eivät estä syytteen nostamista samoista teoista. Syytteelle pitää kuitenkin olla erityinen syy.

I-SHO:2020:3 Liikennerikkomus – Kirjallinen huomautus – Ne bis in idem A oli ylittänyt suurimman sallitun nopeuden 89 eri kerralla. Nopeuden ylitykset olivat olleet 3–6 kilometriä tunnissa. Ylinopeudet oli mitattu automaattisilla valvontalaitteilla, ja A oli saanut kaikista ylinopeuksista postitse lähetettävän huomautuksen. Syyttäjä vaati, että A:n syyksi luetaan liikennerikkomukset ja että hänelle…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/kuljettajan-saamat-kirjalliset-huomautukset-eivat-esta-syytteen-nostamista-samoista-teoista-syytteelle-pitaa-kuitenkin-olla-erityinen-syy/
23.2.2018 Oikeusuutiset

Vakaumuksensa vuoksi siviilipalveluksesta kieltäytyneen syyte hylättiin

Hovioikeus katsoi, että tuomitseminen siviilipalveluksesta kieltäytymisestä on perustuslaissa kiellettyä syrjivää kohtelua Jehovan todistajiin nähden, jotka on lailla vapautettu sekä asepalveluksen että siviilipalveluksen suorittamisesta. Helsingin hovioikeus on tänään tuomiollaan hylännyt syytteen siviilipalveluksestakieltäytymisestä. Käräjäoikeus oli tuominnut vastaajan teosta laissa säädettyyn 173päivän ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Vastaaja oli kieltäytynyt siviilipalveluksestavakavien omantunnon syiden vuoksi. Hovioikeus katsoi,…

https://asianajajaliitto.fi/2018/02/vakaumuksensa-vuoksi-siviilipalveluksesta-kieltaytyneen-syyte-hylattiin/