Generic filters
Exact matches only
1.2.2023 Oikeusuutiset

Eduskunta hyväksyi niin kutsutun translain

Eduskunnan täysistunto on hyväksynyt toisessa käsittelyssä sukupuolen vahvistamista koskevan lakiuudistuksen äänin 113 – 69. Käsittelyn pohjana oli sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö (StVM 42/2022 vp). Mietinnössään sosiaali- ja terveysvaliokunta katsoo, että sukupuolen vahvistamista koskevan lainsäädännön uudistus on kiireellinen ja välttämätön. Valiokunta puolsi hallituksen antaman lakiehdotusten hyväksymistä eräin muutoksin. Uuden lain tavoitteena on vahvistaa…

https://asianajajaliitto.fi/2023/02/eduskunta-hyvaksyi-niin-kutsutun-translain/
3.4.2022 Lausunnot

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta

  Kommenttinne liittyen sukupuolen vahvistamisen edellytyksiin (1 §) Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) pitää sukupuolen vahvistamista koskevan lainsäädännön uudistamista välttämättömänä erityisesti siitä näkökulmasta, että lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksesta sukupuolen vahvistamisen edellytyksenä ollaan luopumassa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön, sekä lukuisten kansainvälisten instituutioiden kannanottojen mukaan nykylainsäädännön voidaan todeta olevan ristiriidassa ihmisoikeuksien edistämisen kanssa. Asianajajaliitto pitää tärkeänä, että…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/lausuntopyynto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-laiksi-sukupuolen-vahvistamisesta-seka-siihen-liittyvien-lakien-muuttamisesta/
9.9.2020

Translain kasvavat muutospaineet

Lain transseksuaalisen sukupuolen vahvistamisesta (563/2002, nykyinen translaki) 1 §:ssä säädetään, että “täysikäinen henkilö vahvistetaan kuuluvaksi vastakkaiseen sukupuoleen kuin mihin hänet on väestötietojärjestelmään alun perin merkitty, jos hän lääketieteellisen selvityksen nojalla pysyvästi kokee kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen, on täysi-ikäinen, elää tämän mukaisessa sukupuoliroolissa ja on steriloitu tai muusta syystä lisääntymiskyvytön”. Paljon keskustelua…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/translain-kasvavat-muutospaineet/
4.2.2014 Oikeusuutiset

Amnesty: Raportti: Transihmisten ihmisoikeuksia loukataan törkeästi Suomessa

Amnestyn tuore raportti osoittaa, että transihmiset joutuvat Suomessa käymään läpi pitkän, ihmisoikeuksia loukkaavan ja alentavan lääketieteellisen prosessin jos he tahtovat vahvistaa juridisen sukupuolensa Raportti tarkastelee transihmisten oikeuksien toteutumista ja sukupuolen juridisen vahvistamisen ehtoja Suomessa, Tanskassa, Norjassa, Saksassa, Irlannissa, Ranskassa ja Belgiassa. Nöyryyttävä prosessi Suomenkin hyväksymien kansainvälisten suositusten mukaan sukupuolen juridisen…

https://asianajajaliitto.fi/2014/02/amnesty-raportti-transihmisten-ihmisoikeuksia-loukataan-torkeasti-suomessa/