Generic filters
Exact matches only
15.4.2021 Oikeusuutiset

Komandiittiyhtiö ei purkautunut verotuksessa kun se muutettiin kahdeksi osakeyhtiöksi

Vaa­san HaO: Toimintamuodon muutos – ennakkoratkaisu – yritysjärjestely – identtisyys – jatkuvuusperiaate Asiassa oli yhtiölle annetun tuloverotuksen ennakkoratkaisun ja siitä tehdyn valituksen johdosta kyse siitä, katsottiinko kommandiittiyhtiön purkautuvan verotuksessa, jos se muutettiin osakeyhtiöksi ja näin muodostunut osakeyhtiö yritysjärjestelyn toisessa vaiheessa jakautui kahdeksi osakeyhtiöksi. Kommandiittiyhtiö oli muutettu osakeyhtiöksi jatkuvuusperiaatetta noudattaen 31.3.2020.…

https://asianajajaliitto.fi/2021/04/komandiittiyhtio-ei-purkautunut-verotuksessa-kun-se-muutettiin-kahdeksi-osakeyhtioksi/
17.4.2015 Oikeusuutiset

Osakeyhtiön muuttaminen osuuskunnaksi ei johtanut vahvistettujen tappioiden siirtymiseen verotuksessa.

KHO:2015:61 Elinkeinotulon verotus – Yritysmuodon muutos – Osakeyhtiö – Osuuskunta – Purkautuminen verotuksessa Osakeyhtiön muuttaminen osakeyhtiölain 19 luvun 4 §:n 1 momentin mukaisesti osuuskunnaksi ei kuulu tuloverolain 24 §:n 1 momentin 1–5 kohdissa mainittuihin toimintamuodon muutoksiin eikä sitä voida pitää 6 kohdassa tarkoitettuna näihin tilanteisiin rinnastettavana tapauksena. Jos osakeyhtiö muutetaan…

https://asianajajaliitto.fi/2015/04/osakeyhtion-muuttaminen-osuuskunnaksi-ei-johtanut-vahvistettujen-tappioiden-siirtymiseen-verotuksessa/