Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
16.11.2021 Oikeusuutiset

AEOA: Puhelinkuuleminen oikeudenkäynnissä on mahdollista Thaimaasta, kun Thaimaa on sen yleisesti hyväksynyt

Apulaisoikeusasiamies Pölönen: Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 60 §:n mukaan todisteen vastaanottamisesta ulkomailla säädetään erikseen. Kansainvälisestä oikeusavusta todistelussa siviili- ja kauppaoikeuden alalla säädetään laissa kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (siviilioikeusapulaki). Siviilioikeusapulain 1 §:n 3 momentin mukaan lakia sovelletaan, jollei muusta laista, EU:n lainsäädännöstä tai Suomea sitovasta…

https://asianajajaliitto.fi/2021/11/aeoa-puhelinkuuleminen-oikeudenkaynnissa-on-mahdollista-thaimaasta-kun-thaimaa-on-sen-yleisesti-hyvaksynyt/
1.12.2014 Oikeusuutiset

Puhelimitse kuullulle todistajalle ei olisi pitänyt maksaa päivärahaa

I-SHO:2014:9 Todistelu – Puhelinkuuleminen Todistajanpalkkio Päiväraha Todistaja B:tä oli kuultu käräjäoikeudessa rikosasiassa puhelimitse. B:n ei mitä ilmeisimmin ollut tarvinnut matkustaa kuulemistaan varten minnekään. Puhelinkuulemisesta ei lähtökohtaisesti ollut voinut aiheutua B:lle toimeentulokustannuksia, joiden perusteella B olisi ollut oikeutettu saamaan päivärahaa valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 1 ja 6 §:n nojalla.…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/puhelimitse-kuullulle-todistajalle-ei-olisi-pitanyt-maksaa-paivarahaa/
27.10.2014 Oikeusuutiset

Syyte tapon yrityksestä hylättiin äänin 3-2. Lääkärin puhelinkuuleminen todistajana ei ollut mahdollista.

KKO:2014:78 Todistelu – Puhelinkuulustelu – Näytön arviointi Tapon yritys Pahoinpitely – Törkeä pahoinpitely Vammantuottamus – Törkeä vammantuottamus Asiassa oli riidatonta, että A:n kädessään pitämä veitsi oli aiheuttanut B:n rintakehään noin viisi senttimetriä syvän vaakasuoran haavan. Syytteen mukaan A oli aiheuttanut kyseisen haavan veitsellä lyömällä. B kertoi asianomistajana kuultuna haavan syntyneen…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/syyte-tapon-yrityksesta-hylattiin-aanin-3-2-laakarin-puhelinkuuleminen-todistajana-ei-ollut-mahdollista/