Generic filters
Exact matches only
11.6.2024 Oikeusuutiset

Lääkäri saattoi perustaa pakkohoitopäätöksen muun henkilökunnan viikonlopun aikana tekemiin havaintoihin

KHO:2024:85 Mielenterveysasia – Tahdosta riippumaton psykiatrinen sairaalahoito – Hoitoon määrääminen – Tarkkailuun ottaminen – Tarkkailun jatkaminen – Edellytys lääkärien henkilökohtaisesta tapaamisesta potilaan kanssa tarkkailuaikana Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan Auroran sairaalan apulaisylilääkäri oli 23.5.2023 tekemällään päätöksellä määrännyt A:n mielenterveyslain 8 §:n ja 11 §:n nojalla tahdosta riippumattomaan psykiatriseen sairaalahoitoon.…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/laakari-saattoi-perustaa-pakkohoitopaatoksen-muun-henkilokunnan-viikonlopun-aikana-tekemiin-havaintoihin/
20.7.2023 Oikeusuutiset

Apulaisoikeusasiamieheltä laaja ratkaisu päihdeongelmaisten mahdollisuuksista saada mielenterveyspalveluita

AOA Sakslin: Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan on tullut useita kanteluja, jotka ovat koskeneet hoidon ja palvelujen järjestämistä henkilöille, joilla on sekä mielenterveysongelmia, itsetuhoisuutta että päihderiippuvuus. Kanteluissa on tuotu esiin muun muassa seuraavia kokemuksia ja  havaintoja: ”Kokemuksena on, että päihdeongelmat muodostavat monesti ylittämättömän lähetekynnyksen, jolloin erikoissairaanhoitoa tarvitsevat potilaat jäävät perusterveydenhuollon kannateltaviksi. HUS…

https://asianajajaliitto.fi/2023/07/apulaisoikeusasiamiehelta-laaja-ratkaisu-paihdeongelmaisten-mahdollisuuksista-saada-mielenterveyspalveluita/
9.7.2015 Oikeusuutiset

Sairaalalla tai lääkärillä ei oikeutta valittaa kun tahdosta riippumaton hoitopäätös jätettiin vahvistamatta

KHO:2015:109 Viranomaisen valitusoikeus – Mielenterveysasia – Tahdosta riippumaton sairaalahoito – Sairaala – Lääkäri – Sairaalan ylilääkäri – Julkinen etu Sairaalan psykiatrisesta hoidosta vastaava apulaisylilääkäri oli mielenterveyslain 8 ja 12 §:n nojalla määrännyt A:n psykiatrista sairaalahoitoa jatkettavaksi. Päätöksen perustelujen mukaan mielenterveyslain 8 §:n edellytykset täyttyvät, koska tutkittu oli mielisairas ja mielisairautensa…

https://asianajajaliitto.fi/2015/07/sairaalalla-tai-laakarilla-ei-oikeutta-valittaa-kun-tahdosta-riippumaton-hoitopaatos-jatettiin-vahvistamatta/
28.4.2013 Oikeusuutiset

Kuopion HAO määräsi pakkohoitopotilaalle viran puolesta avustajan ja järjesti suullisen käsittelyn

Alistus Psykiatrisen sairaalahoidon jatkaminen Sairaalan ulkopuolinen lääkäri Kuopion HAO: Suullisen käsittelyn toimittaminen Avustajan määrääminen Todistajaksi kutsuminen Psykiatrisen sairaalahoidon jatkamista koskevassa alistusasiassa Moision sairaalan psykiatrisesta hoidosta vastaava lääkäri oli mielenterveyslain 8 §:n nojalla määrännyt X:n psykiatriseen sairaalahoitoon. Päätös oli mielenterveyslain 17 §:n 2 momentin nojalla alistettu hallinto-oikeuden vahvistettavaksi. Ennen alistetun päätöksen…

https://asianajajaliitto.fi/2013/04/kuopion-hao-maarasi-pakkohoitopotilaalle-viran-puolesta-avustajan-ja-jarjesti-suullisen-kasittelyn/